[»] Religiniai Anekdotai

0.017
@kamiccolo: Skaitom nuo pradžios :) taigi... tsakant, važiuojam :amen: | | --> | | Kataliku kunigelis prašo savo kolegos liuteronų pastoriaus: -Šita, klausyk, aš čia savaitgaliui išvažiuoju, tu gal galėtum už mane sekmadienį išpažinčių išklausyt? -Betgi mes liuteronai tokių dalykų nedarom. - Tai aš tave pamokysiu, padarysiu sąrašėlį už kokias nuodėmes kokios atgailos ir viskas. Šiaip ne taip įkalbėjo... Sekmadienis, pastorius sėdi klausykloj ir klauso išpažinčių Pirmas pilietis:
[*]11.09.07|19:59|

@kamiccolo: - Sugriešijau, pasimylėjau su panele iš kairės... Pastorius iš karto į sąrašėlį, perverčia.. - Aha, 10 Sveika Marija sukalbėk Antras ateina: - Sugriešijau, pasimylėjau su panele iš dešinės... Pastorius vėl į špargalkes: - Aha, tai ir tau 10 Sveika Marija Ateina trečias: - Sugriešijau, pasimylėjau su mergaite iš dešinės ir dar analiniu... Pastorius verčia, verčia špargalkes - nu nėra tokios nuodėmes... Bėgte pas klapčiuką: -Sakyk, o kiek jūsų kunigelis duoda už pasimylėjimą iš dešinės i
Redaguotas: 09.07 20:00
[*]11.09.07|20:00|

@kamiccolo: ... dešinės ir dar analiniu... Pastorius verčia, verčia špargalkes - nu nėra tokios nuodėmes... Bėgte pas klapčiuką: -Sakyk, o kiek jūsų kunigelis duoda už pasimylėjimą iš dešinės ir dar analiniu? -Nu kaip... šokoladukų, kokakolos duoda.... // - Ką jūs čia sėjate? - Gėrį, Amžinąją palaimą... - Kanapes?! // Jei kalnas neina pas Muhamedą, vadinas Mozė sumokėjo daugiau.
Redaguotas: 09.07 20:06
[*]11.09.07|20:00|

*BatCave: Eina Jėzus ir dvylika apaštalų vandens paviršiumi. Čia pradėjo atsilikti Judas. Vieną žingsnį žengė – vandens iki kelių. Kitą žingsnį žengė – iki juosmens. Pradėjo jis šaukti: - Palaukit manęs! Aš skęstu! Jėzus atsisukęs jam ir sako: - Atsibodai tu visiems jau. Ką negali kaip visi kojų ant akmenų pataikyti?
Redaguotas: 09.07 20:07
[*]11.09.07|20:07|

*BatCave: Kunigą sustabdo kelių policija. - Ką gėrėte, dvasiškasis tėve? - Tik vandenį. - O kodėl nuo jūsų atsiduoda vynu? Kunigas (pakeldamas akis į dangų): - Dieve, tu ir vėl tai padarei!
[*]11.09.07|20:08|

*BatCave: Iiiir didžiai man patinkantis viens dar. :crazy: Po paskutinės vakarienės visi skirstosi. Judas išeidamas apkabina Jėzų ir sako: - Na, Jėzau, gero tau savaitgalio.
[*]11.09.07|20:09|

@kamiccolo: Kunigas kreipiasi į maldininkus: - Turiu gerą ir blogą naujieną! Geroji – mes turime pinigų bažnyčios remontui. Blogoji – tie pinigai yra vis dar jūsų kišenėse.
[*]11.09.07|22:32|

¤Taduze: Įsidarbino Jėzus poliklinikoj. Visi ligoniai sužinoję tuoj pat į eilę sustojo. Pirmas, vežimėliu įvažiavo, iki pusės paralyžiuotas žmogelis. Jėzus uždėjo jam ranką ant galvos ir sako. -Stokis ir eik, tu sveikas. Žmogus atsistojo ir išėjo. Už durų visi puolė klausti kaip ten tas naujas daktarėlis? -Ai kaip ir visi, net širdies pulso netikrino.
[*]12.02.23|18:12|

@kamiccolo: Į bažnyčią, po pamaldų, įbėga pusnuogė moteris, ir glamonėdamas savo krūtis, sako kunigui: - Šventas tėvem noriu su jumis pasimylėti... - Bet paklausykit, aš juk kunigas, o čia bažnyčia, negalima taip... - Nesvarbu, šventas tėve, - sako mergina, nusiplėšdama nuo savęs drabužių likučius, - aš jūsų noriu, paimkite mane tiesiai ant altoriaus! - Tai juk baisi nuodėmė, tai ką tu man siūlai! - Aš noriu jūsų, čia ir dabar, - taria mergina ir, užsilipusi ant altoriaus, ima seksualiai rangytis, - pai
[*]12.10.22|02:20|

@kamiccolo: ... - paimkite mane! Kunigas pakelia akis į nukryžiuotąjį ir sako: - O, Jėzau, sakyk, ką man daryti... - Nuimk greičiau mane nuo kryžiaus, - taria šis.
[*]12.10.22|02:20|

---
^ Humoras « Forumas « Pagrindinis
---

* * Gen. time: 0.0201
* © xneox.com