[»] 1514 metų Oršos mūšis

0.0184
@xwalixas: Oršos mūšis įvyko 1514 metų rugsėjo aštuntą dieną tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenių, netoli Oršos (dabartinės Baltarusijos teritorija). Oršos mūšis buvo Lietuvos - Rusijos 1512 metų karo tęsinys, dar prieš Oršą, maskvėnai paėmė svarbiausią rytinį Lietuvių fortpostą Smolenską. Todėl kilo būtinybė sustabdyti rusų kariuomenę, besiveržiančią į Lietuvos gilumą. LDK ir jos kariuomenės samdiniams vadovavo Konstantinas Ostrogiškis, kuris jau buvo
[*]14.03.15|23:15|

@xwalixas: buvo pasižymėjęs ankstesniuose mūšiuose. Manoma, kad LDK ir jos samdinių (lenkų, vokiečių) kariuomenė galėjo siekti iki 30 tūkstančių. Maskvos kariuomenei buvo paskirtas vadovauti Ivanas Čeliadninas. Dėl maskvėnų kariuomenės dydžio nesutariama, spėjama kad ji galėjo siekti iki 80 tūkstančių. Manoma, kad lietuvių kavalerija panaudojo apgaulingo manevro taktiką ir įviliojo dalį rusų kariuomenės į paruoštus artilerijos spąstus.
Redaguotas: 03.15 23:19
[*]14.03.15|23:17|

@xwalixas: Tuo pasinaudoję lenkų daliniai puolė likusią rusų kariuomenę, o sugrįžę lietuvių daliniai apsupo maskvėnų flangus. Likę Čeliadnino vadovaujamos kariuomenės likučiai supanikavo ir pradėjo panišką atsitraukimą. Netrukus į LDK kariuomenės nelaisvę buvo paimtas pats Čeliadninas su kitais aukštais vadais. Manoma, kad karo belaisvių galėjo būti keli tūkstančiai, o Maskvos didysis kunigaikštis Vasilijus III atsisakė juos išpirkti.
Redaguotas: 03.15 23:19
[*]14.03.15|23:17|

@xwalixas: Oršos mūšis mena laikus, kai po pirmųjų be galo skaudžių Rusijos smūgių, netekusi bemaž trečdalio teritorijos, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė susitelkė ir sugebėjo atsispirti tolesnei Rusijos ekspansijai. Nors apie LDK ir jos sąjunginių pergalę buvo plačiai paskelbta Europoje, bet ši pergalė nebuvo išnaudota iki galo, nebuvo atsiimtas ir Smolenskas. Šaltinis: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/tbaranauskas-orsos-musis-didziausia-lietuvos-karine-pergale-pries-rusija.d?id=10641866
Redaguotas: 03.15 23:27
[*]14.03.15|23:18|

@xwalixas: Paveikslo, vaizduojančio Oršos mūšį, fragmentas. Vaizduojamas lenkų ir lietuvių kariuomenės persikėlimas per Dnieprą Oršos mūšio metu 1514 m. Šarvuoti žirgai ir raiteliai priklausė lenkų sunkiajai raitijai. Truputį aukščiau, prie Dnepro vingio – lengvai ginkluota lietuvių raitija. http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=2442
[*]14.03.15|23:37|

---
^ Istorija « Forumas « Pagrindinis
---

* * Gen. time: 0.0195
* © xneox.com