[»] Apie prigimtį

0.031
-Aktaeonas: Mintys apie Dionizą yra skirtos požiūrio praplėtimui, šiaip.
[*]18.01.27|21:50|

-Aktaeonas: Kaip pasakyta, "Priimk tu jį verčiau, Nuliek jam vyno, galvą pasipuošk ir siausk!"
[*]18.01.27|21:49|

-Aktaeonas: Ir gerkite kuo daugiau vyno ir daiktams suteikite savo matą. Kas turi ausis, tas išgirs.
[*]18.01.27|21:45|

-Aktaeonas: Verta sekti dievu Dionizu, jeigu norite geriau pažinti savo prigimtį. "Ekstazėj slypi pranašavimo galia, Todėl šį dievą laikom ir žyniu; Mat jeigu kūne susikaupia dievo daug, Žmogus ekstazėj gali ateitį įspėt."
Redaguotas: 01.27 21:44
[*]18.01.27|21:44|

-Aktaeonas: Love is the Law. Love under Will.
[*]18.01.27|20:20|

Aktaeonas: Mano likimo formulė yra besąlygiškas savęs paties teigimas ir absoliutus neigimas, kuriuo neigiu viską, kas prieštarauja mano keliui. Aš tai turėjau parašyti, nes dabar yra tinkama akimirka išpildyti savo prigimtį.
Redaguotas: 01.27 14:01
[*]18.01.27|13:37|

Aktaeonas: Žmogų gali apnuoginti menas. Menas žmogui suteikia laisvę, tačiau laisvė yra neatsiejama nuo artėjimo prie atsakomybės prieš savo esybę. Taigi meno suteikta laisvė suteikia savęs pažinimą.
[*]18.01.27|13:12|

Aktaeonas: O kas, jeigu išmintis pas tave ateis nuogumo pavidalu ? Išmintis nebus tavo, jeigu tu nebūsi nuogas. Nuogumas reiškia nepaslėptą prigimtį. Kaip ? Esti tik išmintis ir nuogumas.
Redaguotas: 01.27 13:24
[*]18.01.27|13:06|

Aktaeonas: Tikroji išmintis yra kaip vanduo. Ji yra laisva, teka ten, kur nori, bet pasilieka absoliučiai pralaidi bet kam. Paliesk išmintį ir ji tau atiduos save, sušlapindama tave. Tačiau jeigu norėsi ją palenkti savo savanaudiškiems tikslams, ji parodys, kad yra nepavaldi. Jos tėkmė tekės ten, kur jai patiks.
[*]18.01.25|17:53|

Aktaeonas: O kaip būtų galima vertinti pašvęstųjų šventuolių dieviškąją išmintį ? Ji yra kaip vanduo. Ji yra tėkmė, kuri pro viską prasiskverbia, bet praplaukia pro sustabarėjusius akmenis. Dieviškajai išminčiai yra viskas prieinama ir jai nėra dalykų, kurių ji negali pasiekti. Tačiau ji pasilieka nesupantama ribotam protui, kuris linkęs būti apsiribojęs pasaulietiškumu.
[*]18.01.25|17:47|

---
^ Filosofija « Forumas « Pagrindinis
---

* * Gen. time: 0.0337
* © xneox.com