[»] Zen Budizmas. Zen Kompasas

0.0276
¤Xwalixas: Informacija paimta iš Zen meistro Seung Sahno knygos ''Zen Kompasas''. Čia papostinsiu 142 - 147 puslapius, kuriuose puikiai atsiskleidžia šios knygos ir budizmo mokymo esmė. :) P. S. diskusijos - fantastikos forumo pokalbių temoje. ;)
Redaguotas: 04.29 15:27
[*]11.04.29|14:31|

¤Xwalixas: Įžvalga, kad nėra jokių išorinių jutiminių savybių ir kad viskas yra tuštuma Išoriškai ši formuluotė labai sudėtinga, tačiau moko itin paprasto dalyko: tai įžvalga apie visų pavadinimų ir pavidalų tikrąją prigimtį. Privalote suvokti, kad visi pavidalai ir pavadinimai yra iš pagrindų tušti. Pavadinimų ir pavidalų nėra, juos sukuria tik protas, todėl jie tušti. Žmonės viskam suteikia pavadinimus ir pavidalus, o paskui tiki, kad šie dalykai iš tikrųjų egzistuoja. Todėl kai pavadinimai ir
[*]11.04.29|14:37|

¤Xwalixas: pavidalai pasikeičia, jie yra priversti kentėti. Saulė, Mėnulis, Žvaigždės, kalnai, upės, medžiai - visa tai vien laikini pavadinimai, vardai ir pavidalai, kuriuos mes suteikiame daiktams. Ankstesnė įžvalga mums jau parodė, kad visa sudaranti esmė yra tuščia. Tai buvo pirma mahajanos klasė. O pastaroji įžvalga - jau antra klasė. Mokydamiesi joje privalote suvokti, kad visatą užpildančios visuotinės esmės pavadinimai ir pavidalai taip pat yra visiškai tušti.
Redaguotas: 04.29 14:44
[*]11.04.29|14:43|

¤Xwalixas: Būties, tuštumos ir Viduriniojo Kelio įžvalga Kai suvokiate, kad viskas tuščia, jūsų požiūris ir yra Vidurinysis Kelias. Vidurinysis Kelias reiškia, kad nėra nei gėrio, nei blogio. Nėra pakilimo ir nuopuolio, atsiradimo ir išnykimo, gimimo ir mirties. Vidurinysis Kelias, tai tiesiog kitoks tuštumos pripažinimo pavadinimas. Ši tuštuma ir yra tobulas kelias, rodantis, jog visa yra tuščia ir kad šis tuštumas pats savaime yra Absoliutas. O Absoliutas yra visuomet užbaigtas savyje. Mąstydami
[*]11.04.29|14:48|

¤Xwalixas: sukuriame gėrį ir blogį, paklimią ir nuopuolį, atsiradimą ir išnykimą, gimimą ir mirtį. Sąvokinis mąstymas sukuria ''aš esu'' - mūsų pamatinę saviapgaulę, arba iliuzija. Mąstydami sukuriame savo ''aš'' ir ''manęs nėra''. Kai jau turime šiuos kūrinėlius, tai mums ima atrodyti, kad kažko trūksta. O kadangi trūksta, tai mums ima atrodyti, kad mums kažko trūksta. O kadangi trūksta, tai esame linkę kentėti ir verčiame kentėti visus kitus. Bet šių dalykų nėra iš pat pradžių. Jie išvis neturėtų mums
[*]11.04.29|14:52|

¤Xwalixas: kliūti. Juk visiškai niekas ne! Niekas niekada nei miršta, nei gimsta. Ničniekas neatsiranda ir neišnyksta. Visa yra visiškai tuščia, o tai reiškia, kad visa jau seniai yra savyje užbaigta. Kai atskleisite tuštumą, atsivers ir tobulas kelias, Vidurinysis Kelias. Tikrojo visų reiškinių ypatumo įžvalga Kai atskleidžiate, kad visa yra tuščia, pradedate suvokti, kad ta tuštuma yra Absoliutas. Tuštumas - pamatinė visatos tiesa. Jis yra ''tikrasis visų reiškinių ypatumas''. Jis - tai tobulas
[*]11.04.29|14:58|

¤Xwalixas: kelias. Jame nėra priešybių, nes jas sukuria vien tik mąstymas. O kai išnyksta mūsų neišmanėliškas prisirišimas prie priešybių, Absoliutas kuo aiškiausiai iškyla tiesiai priešais mus. Tai tik kitaip pavadintas ''pasaulis be trūkumų''. Kaip jau sakyta, visa yra tuščia, vadinasi, visa yra Absoliutas, todėl visa yra be trūkumų. Kai suvoki šį nepriekaištingumą, tada viskas, ką matai, ką girdi, ką uodi, ką ragauji, ką lieti ir ką manai, yra tiesa. Kinų-korėjiečių rašto sistemoje tai rašoma ženklu,
Redaguotas: 04.29 15:50
[*]11.04.29|14:58|

¤Xwalixas: kuris skaitomas šil sang (shil sang) ir reiškia ''tiesą''. Tikrasis visų daiktų ypatumas yra tuštumas. Todėl visa kas - tiesa. Saulė, Mėnulis, žvaigždės, kalnai, upės, medžiai, viskas jau kaip yra - tiesa. Šiuo požiūriu pavadinimai ir pavidalai taip pat yra tiesa. Kas nėra tiesa? Hinjanos budizmas moko, kad viskas yra laikina, todėl negali būti tikra, nes nuolat ir be paliovos kinta, kinta, kinta. Viskas nepaliaujamai klaidina. Tai svarbi pastaba.
[*]11.04.29|16:05|

¤Xwalixas: Bet ši, ketvirta, mahajanos įžvalga moko, kad kai jums visiškai atsiskleidžia visatos tuštumas, tada galite žengti dar vieną žingsnį. Galite suprasti, jog viskas jau yra tiesa, vien kaip yra. Tai visų reiškinių tikrasis ypatumas. Siena balta - tai tiesa. Medis žaliuoja - tai tiesa. Šuo loja lauke - tai tiesa. Vienas žmogus gatvėje sumušė kitą - tai tiesa. Dabar penkiolika po septynių vakaro - tai tiesa. Tačiau tik nedaugelis žmonių geba suvokti, kad šie paprasti, kasdieniai teiginiai yra tiesa,
[*]11.04.29|16:14|

¤Xwalixas: nes beveik visi skirsto į gerą ir blogą bei tiki, jog toks skirstymas yra tikras dalykas. Kaip tik dėl to Buda pirmiausiai turėjo mokyti paprastesnių dalykų - kad paskui galėtų mokyti mahajaninio Didžiojo Bodhistavos Kelio. Hinjanos budizmo mokymo pagrindai labiausiai pabrėžia, kad viskas yra laikina. Taip, tai tiesa. Visa kas kenčia. Tai irgi tiesa. Visa yra nesavastinga. Tai tai pat tiesa. Tačiau - visa yra tuščia. Visa yra Absoliutas. Visa yra be trūkumų. Taigi, visa, taip, kaip yra, yra
[*]11.04.29|16:21|

---
^ Temos « Forumas « Pagrindinis
---

* * Gen. time: 0.0298
* © xneox.com