Įtaiga
---
Sapne kažką paveikti įtaiga - kažkam padėsi; pačiam būti paveiktam - valios trūkumas.
---
[^] Į
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0121
* © xneox.com