Laidotuvės
---
Regėti gausingą laidotuvių eismą (procesiją) - turtas; regėti negausingą jų eismą - neturtas; eiti drauge - palikimas.
---
[^] L
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0101
* © xneox.com