Lėktuvas
---
Vyrams sapnuojant nuolat apie kritimą degančiame lėktuve netrukus gali tekti išklausyti priekaištus dėl nepakankamo entuziazmo lovoje.
---
[^] L
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0096
* © xneox.com