Lūpos
---
Lūpas dideles matyti - saugok savo turtus, kad kiti neeikvotų; negalėti atčiaupti lūpų - netikėtą limpamą ligą; atkištas lūpas matyti - nesusivaldymą; sužeistas lūpas matyti - saugokis, kad už liežuvį negautum nuo ko nors mušti; lūpas sutinusias matyti - didelį paniekinimą; lūpas apžėlusias matyti - nešvarumą ir vargus.
---
[^] L
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0137
* © xneox.com