Rėkimas
---
Rėkti ir neišrėkti - didelę, nelaime; rėkti dėl išsigandimo - sunkų ir vargingą gyvenimą: rėkti ant savo mylimo žmogaus - saugokis vargingo gyvenimo.
---
[^] R
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0127
* © xneox.com