Sėti
---
Sėti - turtas, regėti sėjant - sveikata.
---
[^] S
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0133
* © xneox.com