Šašai
---
Ant galvos - turtas.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.014
* © xneox.com