Šaudymas
---
Regėti šaudant - turi gražų tikslą; girdėti šaudant - pavojus; šaudyti - džiuginančios žinios.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0169
* © xneox.com