Šiaudai
---
Regėti juos - susidurti su kliūtimis; degantys - nesirūpink be reikalo.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0118
* © xneox.com