Šikšnosparnis
---
Šikšnosparnį gaudyti - pridarysi daug visokių nemalonumų; šikšnosparnį juodą matyti - netikėtą vargą; šikšnosparnį pagauti - greit pagausi vagilių; jeigu šikšnosparnis nusileido ant tavo galvos ir pradėjo suktis į plaukus - saugokis nepadorių žmonių; šikšnosparnį ką nors kandantį matyti - saugokis nepadorių moterų; matyti degantį - nueis niekais visos viltys.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0121
* © xneox.com