Šilas
---
Šilelį žaliuojantį matyti - didelį pasisekimą; po šilelį sapne vaikščioti - laimingą ateitį.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0124
* © xneox.com