Širdis
---
Širdį žmogaus matyti - didelį sunkumą; širdį ligonio matyti - pasigailėjimą ir geraširdiškumą; jeigu kas nors tavo širdį pervėrė - moterims širdies skausmus, o vyrams piktumą; širdį matyti į daug gabalų suplyšusią - niekas negalės atitaisyti tau padarytos skriaudos; širdį kraujuotą matyti - saugokis nepadorių žmonių.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0138
* © xneox.com