Takas
---
Platus - gyvenimas be kliūčių; siauras - būsi gundomas.
---
[^] T
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0132
* © xneox.com