Užpuolimas
---
Būti užpultam - blogos žinios; šiaip susapnuoti užpuolimą - nelaimė, nesėkmė dabrtiniuose reikaluose.
---
[^] U
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0109
* © xneox.com