Vaškas
---
Geltonasis - būsi apgautas; baltasis - gera sveikata; lydytas - nuostolis.
---
[^] V
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0132
* © xneox.com