Vėbras
---
Stropumas ir patvara aukštai iškels tave; regėti arba vilkėti - turto padidėjimas.
---
[^] V
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0125
* © xneox.com