Žmogžudys
---
Apsiginklavusį matyti - saugokis netikėto užpuolimo; žmogžudžių užpultam būti - greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas; matyti žmogžudį suimtą - visų pavojų pašalinimą.
---
[^] Ž
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0142
* © xneox.com