Cerkvė
---
Cerkvę sapnuoti - puiki ateitis; cerkvėje sapne būti - bėdoje rasi užtarėją; cerkvėje giedant girdėti - išsipildys troškimai; sapne pro cerkvę praeiti - neatsargiai pasielgsi; cerkvės varpą skambant girdėti - atsitiks kažkas gero; cerkvės varpinę sapnuoti - reiškia gera ateitis laukia.
---
[^] C
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0097
* © xneox.com