Dagius
---
Matyti žalius - tinginystę ir apsnūdimą; dagius su dalgiu pjauti - sunkų ir pavojingą gyvenimą; dagius žydint matyti - per sunkų darbą praturtėsi; būti dagių subadytam - saugokis blogų draugų.
---
[^] D
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0087
* © xneox.com