Davatka
---
Matyti juodais rūbais - būsi apkalbėtas; davatką matyti baltais rūbais - klastinga meilė; davatką matyti kam nors rankas bučiuojant - paniekinimasa; su davatka susižieduoti (susižadėti) - saugokis nelaimingos santuokos; davatka pačiam būti - turėtum geriau elgtis; su davatka sveikintis sapne - sumanymas, darbas pasiseks.
---
[^] D
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0081
* © xneox.com