Degtinė
---
Gerti - draugo išdavystė; šiaip degtinę sapnuoti - nesantaika, barniai; pačiam pasigerti - tu kažką išduosi.
---
[^] D
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0094
* © xneox.com