Derlius
---
Derlių gerą sapnuoti - dvasios ir kūno palaima, ramybė.
---
[^] D
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0077
* © xneox.com