Eikvojimas (švaistymas)
---
Eikvoti sapne svetimą turtą ar pinigus - abejotina sėkmė ar pelnas, nauda.
---
[^] E
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0081
* © xneox.com