Fazanas
---
Regėti jį - mėgti gražiai pasirodyti; valgyti - geros vaišės; šiaip tai - labai geras ženklas.
---
[^] F
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0292
* © xneox.com