Tą rytą Sigitijus kaip žaibo perskrostas bėgo per mėšliną pievą ir jį pamatęs skerdžius nejuokais jį vėliau užplakė su kiauliauodeginiu botagėliu, bet istorija eina kitur, ne čia. Taigi Sigitijus užkliuvęs už mažo vaiko galvos stipriai susidaužė rankoje neštus kiaušinius tėvui, kuris ligos patale merdėjo ir žadėjo užmušt jį už tai, nes dabar turės vėl kentėti neapsakomus skausmus net tris dienas kol iš artimiausio miesto Sigitijus vėl parneš kiaušinius, kurių, jų šeima ir taip neperka dėl maisto, nes tai neekonomiška.
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0217
* © xneox.com