Kūtvela pasipūtęs

Rupūžė

Žaltys

Po ššššimts kalakutų

Žžžžalia rūta

Lysk tu vabalo blauzdon

Ot rūūūūkštele

Ot tu šuns pasturgali

Ššššššokoladas

Birbink genį

Pakasyk sliekui pažastį

Eik teptukų gamyba užsiimti

Kapok varškę

Galvijas

Karvė

Kiaulė

Kad tave perkūnas [nutrenktų]

Asilas

Eik skradžiai žemės

Kad tave velnias nusineštų

Kad tau ežys kelnėse išdygtų

Eik debesų spardyti

Kol kas tik tiek. Siūlykit savo

Velnio išpera

Rupūs miltai

Eik po velniais!

Mižnius

Davatka

Kvailys

Po galais!

Po kelmais!

Prakeikimas!

Šimts perkūnų!

Velniai griebtų!

Velniai rautų!
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0139
* © xneox.com