Šiose "Oficialiose krepšinio taisyklėse" kalbama apie trenerius, žaidėjus ir teisėjus
kaip apie vyriškos giminės atstovus, tačiau visa tai lygiai taip pat tinka ir moteriškos
giminės atstovėms - trenerėms, žaidėjoms ir teisėjoms. Tokia forma supaprastina
taisykles, nereikia tai suprasti kaip diskriminaciją.
PIRMA TAISYKLĖ - ŽAIDIMAS............................................................................... 2
§1. Apibrėžimas ........................................................................................................ 2
ANTRA TAISYKLĖ - IŠMATAVIMAI IR INVENTORIUS..................................... 2
§2. Aikštės matmenys ............................................................................................... 2
§3. Linijos ir matmenys............................................................................................. 3
§4. Įrenginiai ............................................................................................................. 4
TREČIA TAISYKLĖ - RUNGTYNIŲ TEISĖJAI IR JŲ PAREIGOS........................ 8
§5. Teisėjai ir jų padėjėjai ......................................................................................... 8
§6. Vyresnysis teisėjas: teisės ir pareigos ................................................................. 8
§7. Teisėjai: sprendimų priėmimo laikas ir vieta ...................................................... 9
§8. Teisėjų pareigos, kai nesilaikoma taisyklių....................................................... 10
§9. Sekretoriaus ir jo padėjėjo pareigos .................................................................. 11
§10 Laikininko pareigos.......................................................................................... 12
§11 24 sekundžių laikininko pareigos..................................................................... 12
KETVIRTA TAISYKLĖ - ŽAIDĖJAI, ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI IR TRENERIAI
.................................................................................................................................... 13
§12. Komandos........................................................................................................ 13
§13. Žaidėjai ir atsarginiai žaidėjai ......................................................................... 13
§14. Kapitonas: pareigos ir teisės............................................................................ 14
§15. Treneriai: pareigos ir teisės ............................................................................. 14
PENKTA TAISYKLĖ - LAIKO TAISYKLĖS.......................................................... 15
§16. Žaidimo laikas ................................................................................................. 15
§17. Rungtynių laikrodžio darbas ........................................................................... 16
§18. 24 sekundžių taisyklė ...................................................................................... 16
§19. Priklausanti minutės pertraukėlė ..................................................................... 17
§20. Žaidėjo arba teisėjo trauma ............................................................................. 18
§21. Lygus rezultatas ir pratęsimas ......................................................................... 19
ŠEŠTA TAISYKLĖ - ŽAIDIMO TAISYKLĖS......................................................... 19
§22. Rungtynių pradžia ........................................................................................... 19
§23 Kamuolio padėtis (statusas) ............................................................................. 20
§24. Žaidėjo ir teisėjo vieta ..................................................................................... 20
§25. Ginčijamas kamuolys ...................................................................................... 20
§26. Kaip žaidžiama kamuoliu................................................................................ 22
§27. Kamuolio valdymas......................................................................................... 22
§28. Metantis į krepšį žaidėjas ................................................................................ 22
§29. Įmetimas į krepšį ir jo vertė............................................................................. 23
§30. Kamuolio įmetimas iš užribio: ........................................................................ 23
§31. Žaidėjų keitimas .............................................................................................. 24
§32. Kėlinio baigmė ................................................................................................ 26
§33. Pralaimėjimas dėl teisės žaisti netekimo......................................................... 26
§34. Pralaimėjimas išsibaudavus ............................................................................ 27
SEPTINTA TAISYKLĖ - TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI ............................................ 27
§35. Taisyklių pažeidimai ....................................................................................... 27
§36. Žaidėjas ir kamuolys už aikštės ribų ............................................................... 27
§37. Kamuolio varymo taisyklė .............................................................................. 28
§38. Žingsnių taisyklių............................................................................................ 28
§39. Trijų sekundžių taisyklė: ................................................................................. 29
§40. Aktyviai dengiamas žaidėjas........................................................................... 29
§41. Aštuonių sekundžių taisyklė............................................................................ 29
§42. Į gynybos zoną grąžintas kamuolys ................................................................ 30
§43. Kamuolio lietimas puolant ir ginantis ............................................................. 30
AŠTUNTA TAISYKLĖ - ASMENINĖS PRAŽANGOS .......................................... 31
§44. Pražangos ........................................................................................................ 31
§45. Kontaktas......................................................................................................... 32
§46. Asmeninė pražanga ......................................................................................... 32
§47. Abipusė pražanga ............................................................................................ 36
§48. Nesportinė pražanga........................................................................................ 36
§49. Diskvalifikacinė pražanga ............................................................................... 37
DEVINTA TAISYKLĖ - TECHNINĖS PRAŽANGOS............................................ 38
§50. Elgesio taisyklės: apibrėžimas ........................................................................ 38
§51 . Žaidėjo techninė pražanga.............................................................................. 38
§52. Trenerio, atsarginio žaidėjo arba komandos palydovo techninė pražanga...... 39
§53. Techninė pražanga rungtynių intervalo metu.................................................. 40
§54. Peštynės........................................................................................................... 40
DEŠIMTA TAISYKLĖ - BENDROSIOS TAISYKLĖS ........................................... 41
§55. Pagrindiniai principai ...................................................................................... 41
§56. Penkios žaidėjo pražangos .............................................................................. 41
§57. Komandinės pražangos - baudos taisyklė ....................................................... 42
§58. Ypatingi pražangų atvejai................................................................................ 42
&59 Baudos metimai............................................................................................... 43
§60. Taisytina klaida ............................................................................................... 45
OFICIALIOS RUNGTYNIŲ PROCEDŪROS .......................................................... 46
A. PRIEŠ RUNGTYNES........................................................................................ 46
B. RUNGTYNIŲ METU........................................................................................ 46
C. PROTESTO PATEIKIMO TVARKA ............................................................... 49
D. KOMANDŲ KLASIFIKACIJA ........................................................................ 50
PIRMA TAISYKLĖ - ŽAIDIMAS
§1. Apibrėžimas
1.1. Krepšinis yra dviejų (2) komandų, turinčių po penkis (5) žaidėjus, žaidimas.
Komandos tikslas - įmesti kamuolį į varžovų krepšį, apginti savo krepšį, atkovoti ir
rezultatyviai baigti ataką.
1.2. Krepšys, į kurį meta komanda, yra varžovų, o tas, kurį gina - savas krepšys.
1.3. Kamuolį galima perduoti, mesti, pamušti, ridenti ir varyti bet kuria kryptimi,
laikantis čia išdėstytų taisyklių.
1.4. Rungtynes laimi ta komanda, kuri, pasibaigus žaidimo laikui, yra įmetusi daugiau
taškų.
ANTRA TAISYKLĖ - IŠMATAVIMAI IR INVENTORIUS
§2. Aikštės matmenys
2.1. Krepšinio aikštė yra kieto, lygaus paviršiaus stačiakampis be jokių kliūčių
2.2. Pagrindinės ofcialios FIBA varžybos (žr. §4.5.) vyksta 28 m ilgio ir 15 m pločio
aikštėse, matuojant nuo aikštę ribojančių linijų vidinės pusės.
2.3. Visos kitos FIBA vykdomos varžybos, kaip zoninės, kontinentinės, taip pat
nacionalinių federacijų organizuojamos varžybos gali vykti ne mažesnėse kaip 26 m
ilgio ir 14 m pločio aikštėse.
2.4. Kiekvienu atveju, rengiant naujas krepšinio aikštes, kuriose numatomos oficialios
FIBA varžybos, aikštės matmenys turi būti 28 m x 15 m.
2.5. Jei virš krepšinio aikštės yra lubos, iki jų arba kitos žemiausiai esančios kliūties
privalo būti mažiausiai 7 m.
2.6. Aikštę reikia gerai ir tolygiai apšviesti. Šviesos šaltiniai turi netrukdyti žaidėjams.
§3. Linijos ir matmenys
Šiame paragrafe minimos linijos turi būti:
- vienodos spalvos (pageidautina baltos);
- 5 cm pločio;
- labai gerai matomos.
3.1. Ribojančios linijos
3.1.1. Krepšinio aikštė žymima ryškiomis linijomis (kaip nurodyta §2), kurios visur
turi būti mažiausiai per 2 m nuo žiūrovų, reklaminių skydų ar kitų kliūčių, įskaitant
asmenis sėdinčius ant komandos suolo.
3.1.2. Ilgosios aikštę ribojančios linijos vadinamos šoninėmis, o trumpos: galinėmis.
3.2. Vidurio linija
3.2.1. Tarp šoninių linijų vidurio taškų lygiagrečiai su galinėmis linijomis brėžiama
vidurio linija, po 15 cm išsikišanti už šoninių linijų.
3.3. Baudos metimo linijos, ribojimų zonos ir baudos metimo vieta
3.3.1. Baudos metimo linija brėžiama 3.60 m ilgio lygiagrečiai su galine linija.
Tolimesnis jos kraštas turi būti nutolęs nuo galinės linijos vidinio krašto 5.8 m.
Baudos metimo linijos vidurys sutampa su tiese, tarytum jungiančia abiejų galinių
linijų vidurio taškus.
3.3.2. Ribojimų (3 sekundžių) zonos - trapecijos, kurių didįjį pagrindą sudaro galinių
linijų atkarpos (po 3 m į abi puses nuo linijos vidurio), mažąjį - baudos metimo
linijos, o kraštines - linijos, jungiančios abiejų minėtų pagrindų galus.
Jeigu ši ribojimų zona (trapecija) dažoma, ji turi būti tokios pat spalvos kaip ir vidurio
apskritimas.
Baudos metimo vieta yra ribojimų tąsa. Tai pusapskritimiai, kurie 1.80 m spinduliu
brėžiami iš trapecijos pagrindo taško. Tolygūs pusapskritimiai punktyrine linija
brėžiami ir ribojimų zonoje.
3.3.4. Vietos, kurias užima žaidėjai prie aikštelės metant baudas, žymimos taip:
3.3.4.1. Pirmoji linija 1.75 m nutolusi nuo aikštės galinės linijos vidinės pusės ir žymi
baudos metimo aikštelės šoninę liniją.
3.3.4.2. Pirmoji vieta yra 85 cm pločio ir tęsiasi iki neutralios zonos.
3.3.4.3. Neutrali zona yra 40 cm pločio, nudažyta ta pačia spalva kaip ir kitos linijos.
3.3.4.4. Antroji vieta 85 cm pločio yra už neutralios zonos.
3.3.4.5. Trečioji vieta, taip pat 85 cm pločio, yra už linijos, žyminčios antrosios
vietos ribą.
3.4. Vidurio apskritimas
Vidurio apskritimo spindulys - 1,80 m. Apskritimas brėžiamas aikštės centre.
Apskritimo linijos plotis įeina į spindulio ilgį.
Jei vidurio apskritimas dažomas, jis turi būti tokios pat spalvos kaip ir ribojimų zona
(trapecija).
3.5. Trijų taškų metimo zona
Komandos trijų taškų metimo zona yra visa krepšinio aikštė, išskyrus plotą šalia
varžovų krepšio. Šis plotas žymimas taip:
3.5.1. Dvi lygiagrečios linijos brėžiamos nuo galinės linijos ir yra 1,25 m atstumu nuo
šoninių linijų (kai aikštė 15 m pločio), 6,25 m. atstumu nuo taško, nuleisto statmenai
nuo krepšio lanko centro. Šis taškas yra nutolęs nuo galinės linijos vidinio krašto
vidurio taško 1,575 m.
3.5.2. 6.25 m spinduliu puslankis išoriniame taške kertasi su lygiagrečiomis linijomis.
3.6. Komandos suolo zona.
Komandos suolo zona turi būti žymima:
3.6.1. Toje pačioje pusėje, kur ir sekretoriato stalas bei komandos suolas.
3.6.2. Zona ribojama mažiausiai 2 m ilgio linija, kuri pratęsia galinę liniją, ir
kita, taip pat mažiausiai 2 m ilgio linija, kuri brėžiama 5 m atstumu nu vidurio linijos
ir yra statmena šoninei linijai.
3.7. Komentarai:
3.7.1. Rungtynių metu sėdėti ant komandos suolo gali tik treneris, jo asistentas,
atsarginiai žaidėjai ir ne daugiau kaip penki (5) komandos palydovai, turintys
ypatingas užduotis, pavyzdžiui, vadybininkas, gydytoja. masažuotojas, statistas,
vertėjas.
3.7.2. Būti komandos palydovu yra privilegija, susijusi su atsakomybe. Tuo remiantis
komandos palydovo elgesys priklauso teisėjų jurisdikcijai.
3.7.3. Atsižvelgdamas į aplinkybes, vyresnysis teisėjas gali sumažinti komandos
palydovų, kurie yra komandos suolo zonoje, skaičių.
§4. Įrenginiai
4.1. Lenta ir krepšio stovas
.1. Abi lentos gaminamos iš šiam tikslui tinkamos permatomos medžiagos
(pageidautina iš grūdinto stiklo), vieno gabalo ir tokio pat tvirtumo kaip 3 cm storio
kieta mediena. Lenta gali būti ir medinė, 3 cm storio ir balta.
4.1.2. Lentos matmenys turi būti 1.80 m pločio ir 1.05 m aukščio, apatini lentos
briauna nuo grindų nutolusi 2.90 m.
4.1.3. Priekinė lentos pusė:
4.1.3.1. Turi būti lygi
4.3.2. Lentų pakraščiai apvedami linija.
4.3.3. Už lanko brėžiamas stačiakampis:
- Jei lenta permatoma - baltai.
- Visais kitais atvejais viršutinis kraštas -juodai.
- 5 cm pločio
4.1 Lentos tvirtai pakabinamos:
4.1.4.1. Abiejuose aikštės galuose statmenai grindims, lygiagrečiai su galine linija.
4.1.4.2. Lentų centrai privalo sutapti su statmeniu, iškeltu 1,20 m atstumu nuo galinių
linijų vidurio vidinio krašto, matuojant pagal tiesę, jungiančią tų linijų centrinius
taškus.
4.1.4.3 Pajudinta lenta turi grįžti į pradinę padėtį per 4 sekundes.
4.1.5. Abi lentos turi būti apdengtos minkšta apsaugine danga
4.1.5.1. Visa apatinė briauna ir ne mažiau kaip po 35 cm abiejų šonų
lentos briaunų (matuojant nuo apačios).
4.1.5.2. Apatinės dangos storis turi būti mažiausiai 5 cm storio.
4.1.5.3. Priekinis ir užpakalinis lentos paviršius turi būti apdengtas nuo briaunos 2 cm,
o pati minkšta danga turi būti ne mažiau kaip 2 cm storio.
4.1.6. Krepšio stovas turi būti:
4.1.6.1. Ne arčiau kaip 2.00 m nuo galinių linijų išorinių taškų. Jos dažomos ryškia
spalva, kad išsiskirtų iš aplinkos ir būtų gerai matomos žaidėjams.
4.1.6.2. Pritvirtintas prie žemės, kad nejudėtų.
4.1.6.3. Padengtas minkšta danga mažiausiai 1,20 m atstumu - nuo lentos užpakalinės
dalies. Mažiausias dangos storis - 5 cm.
4.1.6.4. Padengtas minkšta danga iki 2, I 5 m aukščio nuo krepšinio aikštės pusės.
Mažiausias dangos storis - 10 cm.
4.1.7. Krepšio lentos ir stovo minkštos dangos susispaudimas turi neviršyti 50 % jos
storio. Tik tokia minkšta danga apsaugo galūnes nuo traumų.
4.2. Krepšiai
Krepšį sudaro lankas ir tinkliukas.
4.2.1. Lankas daromas taip:
4.2.1.1. Iš kieto metalo, 45 - 45,7 cm vidaus skersmens, oranžinės spalvos.
4.2.1.2. Lanko metalinis strypas turi būti mažiausiai 16 mm ir daugiausiai 20 mm
skersmens. Prie apatinio lanko krašto turi būti mažų kilpelių ar kitokių įtaisų tinkleliui
pakabinti.
4.2.1.3. Lanko kilpelės neturi būti aštrios, į jas neturi įlįsti pirštas.
4.2.1.4. Lankas turi būti pritvirtintas prie krepšinio lentos taip, kad: lanko apkrova
neveiktų lentos.
4.2.1.5. Lankas tvirtai pritvirtinamas prie lentos horizontalioje plokštumoje, 3.05 m
aukštyje nuo grindų. Jis vienodai nutolęs nuo abiejų lentos kraštų.
4.2.1.6. Atstumas tarp lentos ir artimiausio lanko vidinės pusės taško 15 cm.
4.2.1.7. Lankas turi būti "minkštas".
4.2.1.8. Atlenkiami lankai turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.2.1.8.1. Jie turi turėti tas pačias kamuolio atšokimo charakteristikas kaip ir paprasti
lankai. Atlenkimo mechanizmas turi vienodai apsaugoti tiek lanką, tiek lentą. Lanko
konstrukcija ir įranga turi būti visiškai saugūs žaidėjams.
4.2.1.8.2 Šių lankų atlenkimo mechanizmas turi pasireikšti tik tuomet, kai 82-105 kg
svorio statinis krūvis pradeda veikti lanko išorinės pusės toliausią tašką.
4.2.1.8.3. Saugumo taisyklės nepažeidžiamos, jeigu lankas nuo savo pirminės padėties
palinksta ne daugiau kaip 24 laipsnių.
4.2.1.8.4. Apkrovai nustojus veikti lanką, šis turi tuoj pat ir visiškai grįžti
į savo pirminę horizontalią padėtį.
4.2.5. Tinkleliai turi būti:
4.2.2.1. Mezgami iš baltų virvelių ir kabinami prie lanko taip, kad akimirkai sulaikytį
slystantį kamuolį. Tinklelis turi būti ne trumpesnis kaip 40 cm ir ne ilgesnis kaip 45
cm.
4.2.2.2. Tinklelis turi turėti 12 kilpelių.
4.2.2.3. Viršutinė tinklelio dalis turi būti tampri:
- kad tinklelis neužkristų ant lanko;
- kad kamuolys neįstrigtų tinklelyje arba neiššoktų iš jo.
4.3. Kamuolys: medžiaga, dydis ir svoris
4.3.1. Kamuolys turi būti rutulio formos, oranžinės spalvos, su aštuoniais (8)
tradiciniais dryžiais.
4.3.2. Jis gaminamas iš odos, gumos ar sintetinės medžiagos.
4.3.3. Kamuolys turi būti taip pripūstas, kad laisvai krisdamas iš 1.80 m aukščio
(matuojant nuo kamuolio apačios), atšoktų nuo aikštės paviršiaus ne mažiau kaip 1.20
m ir ne daugiau kaip 1.40 m (matuojant nuo kamuolio viršaus).
4.3.4. Kamuolio siūlės arba grioveliai gali būti daugiausia 6.35 mm pločio.
4.3.5. Kamuolio apskritimo ilgis - ne mažiau kaip 74.9 cm ir ne daugiau kaip 78 cm
(7-as dydis). Kamuolys turi sverti nuo 567 g iki 650 g.
4.3.6. Aikštės šeimininkų komanda privalo teisėjams prieš rungtynes pateikti
mažiausiai du naudotus kamuolius, kurie atitinka minėtus reikalavimus. Žaidimui
tinkamą kamuolį išrenka rungtynių vyresnysis teisėjas. Jeigu abu kamuoliai
netinkami, vyresnysis teisėjas rungtynėms gali parinkti svečių kamuolį arba vieną iš
tų, kurie buvo naudojami apšilimo metu.
4.4. Techninis inventorius
Aikštės šeimininkų komanda privalo pateikti teisėjams ir jų padėjėjams naudotis tokį
techninį inventorių:
4.4.1. Žaidimo laikrodis ir sekundmatis
Laikininkui turi būti pateiktas žaidimo laikrodis ir sekundmatis.
4.4.1.1. Žaidimo laikrodis, kuriuo galima fiksuoti žaidimo laiką ir pertrauką tarp
kėlinių, turi būti visiems labai gerai matomas.
4.4.1.2. Sekundmačiu fiksuojama minutės pertraukėlės trukmė.
4.4.1.3. Jeigu pagrindinis žaidimo laikrodis yra pritvirtintas virš aikštės centro, tada
abiejų aikštės pusių galuose turi būti dublikatai. Jie rodo rezultatą ir likusį žaisti
rungtynių laiką. Šie dublikatai turi būti visiems gerai matomi.
4.4.2. 24 sekundžių matavimo prietaisas
24 sekundžių laikininkas turi turėti 24 sekundžių matavimo prietaisą
4.4.2.1. Prietaisas turi būti sumontuotas taip:
4.4.2.1.1. Turi automatiškai rodyti sekundes mažėjančia tvarka.
4.4.2.1.2. Kai nė viena komanda nevaldo kamuolio prietaisas turi nieko nerodyti.
4.4.2.1.3. Sustabdžius laiką, ir po to jį vėl paleidus (kai nereikia iš naujo skaičiuoti 24
sekundžių) prietaisas turi toliau skaičiuoti laiką.
4.4.2.2. Prietaisai turi būti pritvirtinti virš ir 24-50 cm už lentos arba ant grindų 2 m už
galinės linijos.
Jeigu yra keturi (4) prietaisai, jie išdėstomi aikštės kampuose už galinės linijos.
Jei yra tik 2 tokie prietaisai ant grindų, jie turi būti išdėstyti priešinguose aikštės
kraštuose. Artimesnis prietaisas turi būti kairėje pusėje nuo sekretoriato stalelio.
4.4.2.3. Prietaisai turi būti visiems gerai matomi.
4.4.3. Signalai
Turi būti įranga mažiausiai dviem (2) skirtingiems ir labai garsiems signalams:
4.4.3.1. Vienas (1) signalas skirtas laikininkui (jis turi automatiškai aidėti, skelbdamas
kėlinio arba rungtynių pabaigą ir toks pat sekretoriui (jis veikia ranka paspaudus
mygtuką, kai kamuolys nežaidžiamas, kad atkreiptų teisėjų dėmesį prašant minutės
pertraukėlės, keitimo, praėjus 50 sekundžių nuo minutės pertraukėlės pradžios ar
aptikus klaidą.
4.4.3.2. Vienas (1) signalas skirtas 24 sekundžių laikininkui, kuris turi automatiškai
aidėti, pasibaigus 24 sekundžių laikui.
Abu signalai turi būti tokie stiprūs, kad būti girdimi net esant didžiausiam triukšmui.
4.4.4. Švieslentė
Švieslentė turi būti visiems (taip pat ir žiūrovams) labai gerai matoma.
4.4.5. Rungtynių protokolas
Pagrindinėms oficialioms FIBA varžyboms turi būti naudojamas tarptautinės
krepšinio federacijos patvirtintas protokolas.
4.4.6. Žaidėją pražangų lentelės
Jomis naudojasi rungtynių sekretorius:
4.4.6.1. Lentelės turi būti baltos, skaitmenys - ne mažesni kaip 20 cmX 10 cm.
4.4.6.3. Rungtynėms, kurių trukmė keturi kėliniai po 10 minučių, skaitmenys nuo 1
iki 5 turi būti juodi, skaitmuo 6 - raudonas.
4.4.7. Komandinių pražangų gairelės
Jomis naudojasi rungtynių sekretorius:
Jos turi būti raudonos, 20 cm pločio ir 35 cm aukščio, pagamintos taip, kad pastatytos
ant stalo būtų visiems labai gerai matomos.
Pastaba: Galima naudoti elektrinius bei elektroninius prietaisus, tačiau jie turi atitikti
nurodytus reikalavimus (žiūr. §4.4.7.).
4.4.8. Komandinių pražangų rodyklė
Turi būti atitinkamas prietaisas, rodantis komandinių pražangų skaičių.
Šis prietaisas turi sustoti, kai komanda surenka tam tikrą pražangų skaičių (8
pražangos, kai žaidžiami 2 kėliniai po 20 minučių ir 5 pražangos, kai žaidžiami 4
kėliniai po 10 minučių.
4.5. Techniniai įrenginiai ir prietaisai pagrindinėse oficialiose FIBA varžybose
FIBA patvirtino šias varžybas, kuriose būtinai reikia atitinkamų techninių įrenginių ir
prietaisų: olimpiniai turnyrai; vyrų, moterų, jaunimo (vaikinų, jaunių (vaikinų ir
merginų pasaulio čempionatai; vyrų, moterų, jaunimo (vaikinų ir merginų ir jaunių
(vaikinų ir merginų kontinentiniai čempionatai. Pastaba: žemiau §4.5. nurodyti
standartai rekomenduojami ir visoms kitoms varžyboms.
4.5.1. Tarp žiūrovų ir aikštės turi būti mažiausiai penkių (5) metrų atstumas.
4.5.2. Žaidimo aikštė turi būti:
4.5.2.1. Medinė
4.5.2.2. Apribota 5 cm pločio linija (žr. §3.1.).
4.5.2.3. Apribota dar ir kita ribojimo juosta kuri turi būti kontrastingos, ryškios
spalvos ir mažiausiai 2 metrų pločio. Ta pačia spalva turi būti nudažyti aikštės
centrinis apskritimas ir ribojimų zonos.
4.5.2.4. Turi būti keturios (4) šluostės, po dvi kiekvienoje aikštės pusėje.
4.5.3. Lentos gaminamos iš grūdinto stiklo.
4.5.4. Kamuolys turi būti odinis ir FIBA patvirtintas. Varžybų organizatoriai privalo
pramankštai pateikti 12 vienodų kamuolių.
4.5.5. Žaidimo aikštės apšvietimas turi būti mažiausia 1500 liuksų. Apšvietimas
matuojamas 1,5 m aukštyje nuo aikštės paviršiaus. Jis turi atitikti televizijos
reikalavimus.
4.5.6. Salėje turi būti įrengti tokie elektroniniai prietaisai, kurie būtų gerai matomi
sekretoriatui, aikštėje esantiems asmenims, sėdintiems ant komandų suolų, ir
kiekvienam, susietam su varžybomis asmeniui:
4.5.6.1. Dvi didelės švieslentės abiejuose salės galuose:
4.5.6.1.l. Jose turi būti įmontuoti gerai matomi, rodantys laiką mažėjimo tvarka
laikrodžiai su labai garsiu automatiniu signalu, skelbiančiu kiekvieno kėlinio ar
pratęsimo pabaigą.
Net turint švieslentę (kubą) virš aikštės centro, reikalingos dvi švieslentės abiejuose
salės galuose.
Laikininkas ir tablo operatorius turi turėti atskirus švieslentės valdymo pultus.
4.5.6.1.2. Laikrodžiai turi būti sinchroniniai ir rodyti likusį žaisti laiką.
4.5.6.1.3. Mažiausia 60 paskutinių sekundžių kiekviename kėlinyje ar pratęsime
laikas turi būti rodomas dešimtosios sekundės dalies tikslumu.
4.5.6.1.4. Vienas iš šių dviejų laikrodžių vyresniojo teisėjo patvirtinamas oficialiu.
4.5.6.1.5. Švieslentėse turi matytis:
4.5.6.1.5.1. Kiekvieno žaidėjo numeris ir, pageidautina, jų pavardės.
4.5.6.1.5.2. Komandos pelnyti taškai ir, pageidautina, kiekvieno žaidėjo pelnyti taškai.
4.5.6.1.5.3. Kiekvieno žaidėjo pražangos (nepaisant to, sekretorius privalo lentele
rodyti pražangos numerį.
4.5.6.1.4. Komandos pražangų skaičius:
nuo 1 iki 5, žaidžiant 4 kėlinius po 10 minučių. Švieslentė turi rodyti:
Kėlinys: skaičiai 1, 2, 3, 4.
Minutės pertraukėlės: kiekvienai komandai po 3. Komandos pražangos: turi sustoti
ties 5 ir 8. Žaidėjo asmeninės pražangos: 5 arba 6.
4.5.6.2. 24 sekundžių matavimo prietaisas su papildomu žaidimo laikrodžiu ir raudona
lempute turi būti pritvirtintas virš lentos, ne toliau kaip 24-50 cm už jos
4.5.6.2.1. Automatiniai 24 sekundžių prietaisai, rodantys laiką mažėjančia tvarka ir
turintys labai garsų automatinį signalą, skelbiantį 24 sekundžių laiko pabaigą.
4.5.6.2.2. 24 sekundžių matavimo prietaisai turi būti sujungti su pagrindiniu rungtynių
laikrodžiu taip, kad:
- kai pagrindinis laikrodis sustoja, turi sustoti ir 24 sekundžių prietaisas;
- kai pagrindinis laikrodis įjungiamas, 24 sekundžių prietaisas turi turėti galimybę
įsijungti vėliau (nepriklausomai nuo pagrindinio laikrodžio);
- kai aidi 24 sekundžių signalas, pagrindinis laikrodis turi automatiškai sustoti.
4.5.6.2.3. 24 sekundžių prietaiso ir rungtynių laikrodžio skaitmenys turi būti skirtingų
spalvų.
4.5.6.2.4. Papildomas žaidimo laikrodis turi atitikti §4.5.6.1.2. ir §4.5.6.1.3.
reikalavimus.
4.5.6.2.5. Elektroninė lemputė virš ir už kiekvienos krepšinio lentos turi būti:
- ryškiai raudonos palvos;
- sinchroniškai suderinta su žaidimo laikrodžiais, kad užsidegti aidint kėlinio
pabaigos signalui;
- sinchroniškai suderinta su 24 sekundžių skaičiavimo prietaisu, kad užsidegtų
aidint signalui, skelbiančiam 24 sekundžių atakai skirto laiko pabaigą.
- Raudona lemputė
TREČIA TAISYKLĖ - RUNGTYNIŲ TEISĖJAI IR JŲ PAREIGOS
Kiek teisėjų (2 ar 3) vadovaus varžyboms sprendžia varžybų organizatoriai.
FIBA nutarė taikyti 3 teisėjų teisėjavimo sistemą Olimpinėse Žaidynėse ir Pasaulio
čempionatuose. Teisėjaujant trise reikia naudotis JAV studentų varžybų 3-jų teisėjų
teisėjavimo technika.
§5. Teisėjai ir jų padėjėjai
5.1. Rungtynėms teisėjauja vyresnysis teisėjas ir teisėjas, jiems padeda
laikininkas, sekretorius, sekretoriaus padėjėjas ir 24 sekundžių laikininkas.
5.2. Gali taip pat dalyvauti techninis komisaras. Jis turi sėdėti tarp sekretoriaus ir
laikininko ir jo pareiga yra rungtynių metu stebėti sekretoriato darbą ir padėti
aikštės teisėjams.
5.3. Teisėjai, jų padėjėjai bei techninis komisaras teisėjauja rungtynėms
vadovaudamiesi taisyklėmis ir oficialiai FIBA techninės komisijos patvirtinta
taisyklių interpretacija.
5.4. Įsakmiai nereikalaujama, bet pabrėžiama, kad vyresnysis teisėjas ir teisėjas
turi būti nesusiję su organizacijomis, kurioms rungtyniaujančios komandos
atstovauja.
5.5. Teisėjai, jų padėjėjai arba Techninis komisaras neturi teisės keisti žaidimo
taisyklių.
5.6. Teisėjai dėvi vienodą aprangą: pilkos spalvos marškinėlius, ilgas juodas
kelnes, juodus krepšinio batukus ir juodas kojines.
5.7. Sekretoriato teisėjai pagrindinių, oficialių FIBA varžybų metu turi dėvėti
vienodą aprangą.
§6. Vyresnysis teisėjas: teisės ir pareigos
6.1. Vyresnysis teisėjas apžiūri ir priima visą rungtynėms skirtą inventorių.
6.2. Jis parenka oficialių rungtynių laikrodį ir susipažįsta su laikininku,
sekretoriumi, sekretoriaus padėjėju ir 24 sekundžių laikininku.
6.3. Jis privalo neleisti žaidėjams turėti daiktų, kurie yra pavojingi kitiems
žaidėjams (žiūr. § 13.6).
6.4. Jis pradeda kiekvieną rungtynių kėlinį ir pratęsimą, mestelėdamas kamuolį
aukštyn vidurio apskritime.
6.5. Jeigu abiejų teisėjų nuomonės nesutampa - įskaityti metimą ar ne, - sprendžia
vyresnysis teisėjas.
6.6. Jis turi teisę nutraukti rungtynes, jei tai padaryti verčia susiklosčiusios
aplinkybės. Jis taip pat turi teisę nuspręsti įskaityti komandai pralaimėjimą, jeigu
ši atsisako toliau žaisti po to, kai buvo pakviesta, arba jeigu komanda savo
veiksmais trukdo toliau rungtyniauti.
6.7. Pasibaigus kėliniui ir kiekvienam pratęsimui, arba bet kuriuo metu, jei
vyresnysis teisėjas jaučia tai esant reikalinga, privalo rūpestingai peržiūrėti
rungtynių protokolą, patikrinti rezultatą ir patvirtinti likusį iki rungtynių pabaigos
laiką.
6.8. Po kiekvieno pasitarimo su techniniu komisaru ar sekretoriato teisėjais jis
visada priima galutinį sprendimą.
6.9. Vyresnysis teisėjas turi teisę spręsti ir bet kurį šiose taisyklėse nenumatytą
atvejį.
§7. Teisėjai: sprendimų priėmimo laikas ir vieta
7.1. Teisėjai turi teisę spręsti apie taisyklių pažeidimus aikštėje ir už jos ribų.
7.2. Ši teisė įsigalioja teisėjui išėjus į aikštę 20 minučių prieš rungtynių pradžią ir
baigiasi, kai vyresnysis teisėjas pasirašo rungtynių protokolą.
7.3. Pražangos, padarytos iki rungtynių pradžios arba pertraukėlės tarp kėlinių
metu, fiksuojamos kaip nurodyta §53.
7.4. Jeigu likus daugiau kaip 20 minučių iki rungtynių pradžios arba pasibaigus
rungtynėms žaidėjai, treneriai arba komandos palydovai pasielgė nesportiškai,
rungtynių komisaras, jei toks yra, arba vyresnysis teisėjas turi pasirūpinti, kad
išsami informacija apie įvykį būtų įteikta varžybas rengiančiai organizacijai. Šį
incidentą turi griežtai apsvarstyti.
Jeigu toks elgesys užfiksuotas pasibaigus rungtynėms, bet teisėjams dar
nepasirašius rungtynių protokolo, vyresnysis teisėjas apie įykusį incidentą privalo
pažymėti rungtynių protokole.
7.5. Nė vienas teisėjas neturi teisės pakeisti kito teisėjo sprendimų arba jais
suabejoti, jei tas neviršijo taisyklėse aptartų savo pareigų.
7.6. Komentarai:
Jei kėlinio, rungtynių ar pratęsimo pabaigoje teisėjai abejoja nustatydami tikslų
žaidimo laiką (pvz., laikininkas pavėluoja sustabdyti rungtynių laikrodį, kai
užfiksuotas taisyklių pažeidimas, ginčijamas kamuolys ar pražanga):
7.6.1. Reikia tuoj pat teisėjams tarpusavyje pasitarti, kiek tiksliai laiko liko žaisti,
kai:
7.6.1.1. Kamuolys ore metimo metu.
7.6.1.2. Užfiksuotas taisyklių pažeidimas, ginčijamas kamuolys ar pražanga. Jei ir
po konsultacijų su kitu teisėju abejojama, vyresnysis teisėjas turėtų pasitarti su
techniniu komisaru, jeigu toks yra, lygiai taip pat kaip ir su sekretoriato teisėjais.
Galutinis sprendimas priklauso vyresniajam teisėjui.
7.6.2. Jeigu pratęsimas skiriamas po baudos metimo (už pražangą, padarytą
rungtynių arba pratęsimo pabaigoje), kitos pražangos, užfiksuotos pasibaigus
laikui, bet dar nebaigus mesti baudą, laikomos padarytomis pertraukos tarp kėlinių
metu ir už jas baudžiama pagal §53.
7.6.3. Jei viena iš komandų pateikia protestą, vyresnysis teisėjas turi nedelsiant
pranešti apie įvykusį incidentą atitinkamai organizacijai.
nepasirašius rungtynių protokolo, vyresnysis teisėjas apie wykusį incidentą
privalo pažymėti rungtynių protokole.
7.5. Nė vienas teisėjas neturi teisės pakeisti kito teisėjo sprendimy įrba jais
suabejoti, jei tas neviršijo taisyklėse aptartį savo pareigį.
7.6. Komentarai:
Jei kėlinio, rungtynių ar pratęsimo pabaigoje teisėjai abejoja nustatydami tikslį
žaidimo laiką (pvz., laikininkas pavėluoja sustabdyti rungtynių laikį rodį, kai
užfiksuotas taisyklių pažeidimas, ginčijamas kamuolys ar pražanga):
7.6.1. Reikia tuoj pat teisėjams tarpusavyje pasitarti, kiek tiksliai laiko liko žaisti,
kai:
7.6.1.1. Kamuolys ore metimo metu.
7.6.1.2. Užfiksuotas taisyklitlpažeidimas, ginčijamas kamuolys ar pražanga. Jei ir
po konsultacijį su kitu teisėju abejojama, vyresnysis teisėjas turėtį pasitarti su
techniniu komisaru, jeigu toks yra, lygiai taip pat kaip ir su sekretoriato teisėjais.
Galutinis sprendimas priklauso vyresniajam teisėjui.
7.6.2. Jeigu pratęsimas skiriamas po baudos metimo (-į (už pražangą, padarytą
rungtynių arba pratęsimo pabaigoje), kitos pražangos, užfiksuotos pasibaigus
laikui, bet dar nebaigus mesti baudą, laikomos padarytomis pertraukos tarp kėliniį
metu ir už jas baudžiama pagal §53.
7.6.3. Jeigu viena iš komandų pateikia protestą, rungtynių komisaras arba
vyresnysis teisėjas per valandą nuo rungtynių pabaigos, turi pranešti apie įvykusį
incidentą varžybų organizatoriams.
§8. Teisėjų pareigos, kai nesilaikoma taisyklių
8.1. Apibrėžimas:
Bet kokia žaidėjo, atsarginio žaidėjo, trenerio bei komandos palydovų pražanga ar
taisyklių pažeidimas yra taisyklių nesilaikymas.
8.2. Procedūra:
8.2.1. Kai užfiksuotas taisyklių pažeidimas:
8.2.1.1. Teisėjas švilpuku tai fiksuoja ir tuo pačiu metu atitinkamu gestu parodo,
kad reikia sustabdyti žaidimo laikrodį. Kamuolys tampa nežaidžiamas.
8.2.1.2. 8.2.1.1. punkte nurodyti gestai yra aprašyti skyriuje "Oficialios žaidimo
procedūros".
8.2.1.3. Po to kamuolys perduodamas priešingos komandos žaidėjui įmesti jį į
žaidimą, kaip nurodyta §24.
8.2.2. Kai užfiksuota asmeninė pražanga:
8.2.2.1. Teisėjas švilpuku tai fiksuoja ir tuo pačiu metu atitinkamu gestu
parodo , kad reikia sustabdyti žaidimo laikrodį. Kamuolys tampa nežaidžiamas.
8.2.2.2 Teisėjas parodo prasižengusiam žaidėjui, kad užfiksuota asmeninė
pražanga. Prasižengęs žaidėjas,jeigu to reikalauja teisėjas, sutikimo ženklan
privalo pakelti virš galvos ranką.
8.2.2.3 Po to teisėjas turi pranešti apie pražangą sekretoriui, kaip reikalauja
"Oficialios žaidimo procedūros" Bl.
8.2.2.4. Kai sekretorius tiksliai užfiksuoja rungtynių protokole pražangą ir pakelia
pražangą rodančią lentelę, teisėjas atnaujina žaidimą taip, kaip nurodyta §46.
8.2 .3. Kai fiksuojama nesportinė (asmeninė arba techninė), diskvalifikacinė,
techninė arba abipusė pražanga, teisėjas privalo tuoj pat parodyti atitinkamą gestą.
8.3. Komentarai:
8.3.1. Teisėjas nešvilpia, kai kamuolys į krepšį įmetamas žaidžiant arba metant
baudą.
8.3.2. Po kiekvienos pražangos ar ginčijamo kamuolio teisėjai pasikeičia vietomis.
8.3.3. Jei tarptautinėse varžybose sprendimą būtina paaiškinti žodžiu, tai daroma
anglų kalba.
§9. Sekretoriaus ir jo padėjėjo pareigos
9.1. Sekretorius protokole privalo:
9.1.1. Surašyti visų rungtynes pradedančių ir visų atsarginių, paskui žaisiančių
žaidėjų pavardes ir numerius. Pastebėjęs registruotos komandos sudėties žaidėjų
ar jo numerių keitimo taisyklių pažeidimus, jis nedelsdamas praneša artimiausiam
teisėjui.
9.1 2. Chronologiškai rašyti didėjantį rungtynių rezultatą, registruoti komandų
pelnytus taškus, sėkmingus baudos metimus.
9.1.3 Žymėti žaidėjo asmenines bei technines pražangas ir tuoj pat informuoti
vyresnįjį teisėją, kai žaidėjas prasižengia 5-tąjį kartą. Taip pat jis žymi kiekvieno
trenerio technines pražangas ir tuoj pat informuoja vyresnįjį teisėją, kad treneris
yra pašalinamas iš aikštės (§49.2.).
9.2. Sekretorius žymi abiejų komandų minutės pertraukėles ir per aikštės teisėją
praneša treneriui:
9.2.1. Kad jis jau išnaudojo išnaudojo trečiąją minutės pertraukėlę kiekvienoje
žaidimo pusėje, kai rungtynės trunka 4 kėlinius po 10 minučią.
9.3. Sekretorius taip pat privalo:
9.3.1. Rodyti kiekvieno žaidėjo pražangą skaičių. Kiekvieną kartą, kai žaidėjas
prasižengia, sekretorius pakelia pražangų lentelę, ant kurios matyti pražangų
skaičius. Šios lentelės turi būti gerai matomos abiejų komandą treneriams.
9.3.2. Užtikrinti, kai tik kamuolys tampa žaidžiamas, kad komandinių pražangų
gairelė būtų pastatyta ant stalo krašto, esančio arčiau ketvirtą (4) kartą
prasižengusios komandos suolo.
Komandinės pražangos - tik žaidėjų gautos pražangos.
9.3.3. Vykdo žaidėję keitimus kaip nurodyta §31.
9.3.4. Kad jo signalas nuskambėtų tik tada, kai kamuolys yra nežaidžiamas ir
rungtynių laikrodis sustabdytas ir kamuolys dar nežaidžiamas. Sekretoriaus
signalas nei žaidimo laikrodžio, nei paties žaidimo nesustabdo. Jis taip pat
nepadaro kamuolio nežaidžiamu.
9.4. Sekretoriaus padėjėjo (tablo operatoriaus) pareiga, kad švieslentės parodymas
atitiktų rungtynių protokolą.
Jeigu protokolo ir švieslentės duomenys skiriasi ir klaidos negalima nustatyti, tada
švieslentės parodymai taisomi pagal protokolą.
9.5. Komentarai:
9.5.1. Šios klaidos gali pasitaikyti rungtynių protokole rašant didėjantį rezultatą:
9.5.1.1 Įmestas tritaškis metimas, bet protokole užfiksuoti tik du taškai.
9.5.1.2 Įmestas dvitaškis metimas, bet protokole užfiksuoti trys taškai.
Jeigu klaidą pastebėjo sekretorius, jis turi laukti kol kamuolys taps nežaidžiamas,
signalu informuoti teisėjus apie įvykusią klaidą ir ją ištaisyti
Jeigu klaida pastebėta pasibaigus rungtynių laikui, bet protokolas dar
nepasirašytas, vyresnysis aikštės teisėjas ištaiso klaidą ir keičia galutinį rungtynių
rezultatą.
Jeigu klaida pastebėta jau pasirašius rungtynių protokolą, teisėjas klaidos taisyti
negali. Jis privalo parašyti raportą varžybų organizatoriams apie įvykusią klaidą.
§10 Laikininko pareigos
10.1 Laikininkas kontroliuoja žaidimo laiką ir pertraukas pagal šias taisykles
10.2 Laikininkas privalo įdėmiai žiūrėti, kada prasideda kėlinys. Truputį daugiau
kaip prieš 3 minutes iki kiekvieno kėlinio pradžios jis informuoja vyresnįjį
teisėją, kad šis laiku praneštų arba galėtų pranešti komandoms.
10.3 Teisėjams paskelbus minutės pertraukėlę, laikininkas įjungia sekundmatį.
Praėjus 50 sekundžių, laikininkas signalizuoja, kad minutės pertraukėlės
laikas baigiasi.
10.4 Apie kiekvieno kėlinio arba prątesimo pabaigą laikininkas praneša garsiu
signalu.
10.5 Jeigu signalas sugedo arba jo nesigirdėjo, laikininkas privalo tuoj pat bwet
kuriuo būdu apie tai pranešti vyresniajam teisėjui.
10.6 Laikininko signalas fiksuoja nežaidžiamą kamuolį ir sustabdo rungtynių
laikrodį (Išimtis: žr. &23.3)
§11 24 sekundžių laikininko pareigos
11.1 24 sekundžių taisykle vadovaujamasi taip:
11.1.1 24 sekundžių matavimas prietaisas įjungiamas tuoj pat, kai žaidėjas aikštėje
apvaldo žaidžiamą kamuolį
11.1.2 Prietaisas sustabdomas tuoj pat ir jo parodymai neturi būti matyti, kai
mokamda baigia valdyti kamuolį (žr. & 27.3)
11.1.3 Iš naujo 24 sekundžių laikas pradedamas skaičiuoti, kai žaidėjas vėl
pradeda valdyti kamuolį.
11.1.3.1 Jei žaidimas stabdomas dėl priešininkų komandos veiksmų, kamuolį
kontroliuojančiai komandai skiriamas naujas 24 sekundžių laikas
11.1.3.2 Jei žaidimo metu priešininkas paliečia kamuolį, bet jį toliau kontroliuoja
ta pati komanda, naujas 24 sekundžių laikas neskiriamas
11.1.4. 24 sekundžių prietaisas sustabdomas, bet naujas 24 sekundžių laikas
neskiriamas, kai:
1 1 .I .4.1. Kamuolys išskriejo į užribų ir jį grąžins į aikštę kamuolį
kontroliavusios komandos žaidėjas.
11.1.4.2. Teisėjas sustabdo žaidimą, kad apsaugotų komandos, kontroliavusios
kamuolį, susižeidusį žaidėją.
11.1.4.3. Žaidimas stabdomas dėl kamuolį kontroliuojančios komandos veiksmų.
24 sekundžių laikininkas turi toliau skaičiuoti 24 sekundžių laiką, kai tik tos
pačios komandos žaidėjas įmeta kamuolį iš užribio ir apvaldo jį.
1 1.1.5. Jei žaidėjas apvaldo kamuolį tada, kai lieka žaisti mažiau nei 24 sekundės,
24 sekundžių matavimo prietaisas neįjungiamas.
11.2. Komentarai:
Jei 24 sekundžių signalas nuskambėjo, bet dėl didelio triukšmo jo negirdėjo
teisėjai, žaidėjai ir treneriai, ir žaidimas tęsiasi, 24 sekundžiųnlaikininkas privalo:
11.2.1. Žaidimo laikrodis stabdomas aidint 24 sekundžių signalui, jeigu jie nėra
sinchroniškai sujungti.
11.2.2. Nedelsiant energingai pranešti teisėjams (atsistoti, mojuoti rankomis,
prieiti prie šoninės linijos ir t.t.). Jei to intervalo metu, kamuolys įkrito į krepšį ar
buvo užfiksuota pražanga, nei taškai, nei pražanga neįskaitomi, nebent tai buvo
techninė, nesportinė ar diskvalifikacinė pražanga.
11.2.3. Jei 24 sekundžių signalas nėra sinchroniškai sujungtas su žaidimo
laikrodžiu ir jis nebuvo sustabdytas nuaidėjus 24 sekundžių signalui, vyresnysis
teisėjas pats arba su kolega, komisaru, sekretoriato teisėjai nusprendžia kiek laiko
liko žaisti.
11.2.4. Kamuolys atiduodamas priešininkų komandai ir grąžinamas į žaidimą iš
užribio arčiausiai tos vietos, kur kamuolys tapo nežaidžiamas.
.
KETVIRTA TAISYKLĖ - ŽAIDĖJAI, ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI IR
TRENERIAI
§12. Komandos
Kiekvieną komanda sudaro;
12.1. Ne daugiai dvylikos ( 12) komandos narių, turinčių leidimą žaisti
rungtynėms, kurių trukmė 4 kėliniai po 10 minučią.
 Tinkamumas žaisti priklauso nuo varžybų nuostatų (amžiaus, ūgio limitai ir kt.).
 Teisę žaisti žaidėjas įgyja kai jo pavardė įrašoma į rungtynių protokolą.
12.2. Treneris ir, jei komanda pageidauja, trenerio asistentas.
12.3. Komandos kapitonas, kuris turi būti vienas iš komandos narių, turinčių
leidimą žaisti.
§13. Žaidėjai ir atsarginiai žaidėjai
13.1. Žaidimo metu aikštėje turi būti penki (5) kiekvienos komandos žaidėjai,
kuriuos galima pakeisti taip, kaip nurodyta šių taisyklių §31.
13.2. Komandos narys tampa žaidėju, kai jis yra aikštėje ir pasirengęs žaisti.
Atsarginis žaidėjas - tai komandos narys, kuris nežaidžia arba yra aikštelėje, bet
nepasiruošęs žaisti..
13.3. Atsarginis žaidėjas tampa žaidėju tuoj pat, kai teisėjas jam leidžia įeiti į
aikštę, ir atvirkščiai, kiekvienas žaidėjas tampa atsarginiu žaidėju, aki teisėjas
leidžia jį pakeisti.
13.4. Žaidėjo aprangą sudaro:
13.4.1. Vienodos spalvos marškinėliai tiek iš priekio, tiek iš nugaros.
Visi žaidėjai (vyrai ir moterys) rungtynių metu privalo susikišti marškinėlius į
kelnaites. Leidžiama dėvėti vientisą aprangą.
13.4.2. Po marškinėliais negalima dėvėti marškinėlių trumpomis rankovėmis.
Išimtis: raštiškas mediko leidimas. Tokiu atveju, marškinėlių spalva turi būti tos
pačios spalvos kaip ir apranga.
13.4.3. Vienodos spalvos kelnaitės tiek iš priekio, tiek iš nugaros, tačiau nebūtinai
tokios pat spalvos kaip marškinėliai.
13.4.4. Pokelnės, jeigu jos yra ilgesnės už kelnaites ir matosi, turi būti tos pačios
spalvos kaip kelnaitės
13.5. Ant kiekvieno žaidėjo marškinėlių priekio ir nugaros privalo būti vienodos
spalvos aiškūs numeriai. Jų spalva turi skirtis nuo marškinėlių spalvos.
Numeriai turi būti gerai matomi ir:
13.5.1. Jų aukštis ant nugaros ne mažesnis kaip 20 cm e... 13.5.2. Ant krūtinės - ne
mažesni kaip 10 cm aukščio. 13.5.3. Ją plotis negali būti siauresnis kaip 2 cm.
13.5.4. Komandos privalo turėti numerius nuo 4 iki 15 imtinai.
13.5.5. Tos pačios komandos žaidėjams neleidžiama turėti vienodų numerių.
Pastaba: jeigu žaidėjas rungtynių metu pakeičia numerį, jis privalo apie tai
pranešti sekretoriui ir vyresniajam teisėjui.
13.6. Vyresnysis teisėjas privalo neleisti žaidėjams rungtynių metu; turėti daiktų,
kurie yra pavojingi žaidėjams:
13.6.1. Šie daiktai yra neleidžiami:
13.6.1.1. Piršto, rankos, riešo, alkūnės apsaugos pagamintos iš odos, plastmasės,
metalo ar kitos kietos medžiagos, netgi jei jos padengtos minkšta medžiaga.
13.6.1.2. Daiktai, galintys įpjauti arba įbrėžti (nagai turi būti trumpai nukirpti).
13.6.1.3. Galvos papuošalai, galvos apdangalai ir juvelyriniai dirbiniai.
13.6.2. Šie daiktai leidžiami:
13.6.2.1. Peties, rankos ir kojų apsaugos, priemonės, jeigu jos pagamintos iš
tokios medžiagos, kuri nepavojinga kitiems žaidėjams.
13.6.2.2. Antkeliai, jeigu jie tinkamai padengti.
13.6.2.3. Apsauga sulaužytai nosiai, netgi jei ji pagaminta iš kietos medžiagos.
13.6.2.4. Akiniai, jeigu jie nepavojingi kitiems žaidėjams.
13.6.2.5. Galvos juosta, daugiausia 5 cm pločio ir pagaminta iš nebraižančios
vienspalvės medžiagos ar gumos.
13.7. Visi daiktai, kuriuos naudoja žaidėjai, turi būti tinkami krepšiniui. Bet kokie
daiktai, didinantys žaidėjo ūgį arba bet kuriuo kitu būdu suteikiantys negarbingą
pranašumą, yra neleidžiami.
13.8. Bet kokie kiti daiktai, kurie nepaminėti šiose taisyklėse, pirmiausia turi būti
patvirtinti FIBA Pasaulinės techninės komisijos.
13.9. Komentarai:
13.9.1. Komandų žaidėjai, turintys leidimą žaisti, privalo griežtai laikytis § 13
išvardintį taisyklių. Numeriai turi būti aiškiai matomi ir lengvai atpažįstami
teisėjams ir sekretoriui.
13.9.2. Leidžiami reklaminiai užrašai turi netrukdyti įžiūrėti numerių ant
marškinėlių priekio ir nugaros. Jokiu būdu negalima sumažinti numerių dydžių ant
marškinėlių.
13.9.3. Komandos privalo turėti mažiausiai du aprangos komplektus: vieną
šviesios (pageidautina baltos), kitą - tamsios spalvos.
13.9.4. Visose rungtynėse:
13.9.4.1. Komanda, kuri varžybų programoje įrašyta pirmąja (šeimininkų
komanda), privalo vilkėti šviesios spalvos aprangą (pageidautina baltos).
13.9.4.2. Komanda, kuri varžybų programoje įrašyta antrąja (svečių) privalo
vilkėti tamsios spalvos aprangą.
13.9.4.3. Pagal abipusį susitarimą komandos gali vilkėti priešingos spalvos
marškinėlius.
13.9.5. Svarbiausiose FIBA organizuojamose varžybose tos pačios komandos
žaidėjai privalo dėvėti:
13.9.5.1. Vienodos spalvos arba spalvų sportiniu;
13.9.5.2. Vienodos spalvos arba spalvų kojines.
§14. Kapitonas: pareigos ir teisės
14.1. Kai prireikia, kapitonas yra komandos atstovas aikštėje. Jis gali mandagiai,
taktiškai kreiptis į teisėją svarbios informacijos reikalu. Tačiau tai daryti galima
tik tada, kai kamuolys yra nežaidžiamas ir rungtynių laikrodis sustabdytas.
14.2. Jei dėl kokių svarbių priežasčių kapitonas palieka aikštę, treneris privalo
pranešti vyresniajam teisėjui, kas perima jo pareigas.
14.3. Kapitonas gali atlikti trenerio pareigas (žr. § 15.6.).
14.4. Kapitonas turi paskirti žaidėją, kuris kovos dėl ginčijamo kamuolio bei
baudos metimus atliekantį žaidėją visose situacijose, kai pagal taisykles bet kuris
žaidėjas gali kovoti dėl ginčijamo kamuolio ar atlikti baudos metimą.
§15. Treneriai: pareigos ir teisės
15.1. Mažiausiai 20 minučių prieš rungtynių pradžią treneriai arba jų asistentai
raštiškai pateikia savo komandos narių, kurie žais, pavardes ir numerius, taip pat
komandos kapitono, trenerio ir jo asistento pavardes.
15.2. Mažiausiai 10 minučių prieš rungtynių pradžią treneriai privalo patikrinti
rungtynių protokole komandos narių pavardes bei numerius ir tai patvirtinti savo
parašu. Jie taip pat privalo pažymėti penkis žaidėjus, kurie pradės rungtynes.
Pirmasis tai turi padaryti "A" komandos treneris.
15.3. Tik treneris arba jo asistentas gali prašyti minutės pertraukėlės.
Tik treneris arba jo asistentas žaidimo metu gali kreiptis į sekretoriato teisėjus
prašydami statistinės informacijos. Nei vienas kitas komandą lydintis asmuo (netgi
klubo prezidentas) neturi tokios teisės.
15.4. Norėdamas pakeisti žaidėją, treneris arbajo asistentas per atsarginį žaidėją
apie tai praneša rungtynių sekretoriui. Keičiantysis žaidėjas privalo būti pasiruošęs
tuoj pat žaisti.
15.5. Jei komanda turi trenerį asistentą, jo pavardė turi būti įrašoma į protokolą
prieš pradedant žaisti (jo parašas nebūtinas). Asistentas perima trenerio pareigas,
jei tas dėl kokios nors priežasties negali jų vykdyti.
15.6. Komandos kapitonas gali atlikti trenerio funkcijas, jeigu treneris negali
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0171
* © xneox.com