Populiariausias pasaulyje žaidimas turi tik 17 pagrindinių taisyklių. Jos sukurtos Anglijoje dar 1863 m., o 1886 m. oficialiai patvirtintos Tarptautinės futbolo asociacijos valdybos.

Aikštė. Ilgis 90-120 m, plotis 45-90 metrų. Dvi ilgosios kraštinės vadinamos užribio linijomis, dvi trumposios - vartų linijomis. Aikštę pusiau dalija vidurio linija. Futbolo rungtynės prasideda prie šios linijos centrinio taško. Prie abiejų vartų yra po 5,5 m ilgio stačiakampį, vadinamą vartininko aikštele, ir po 16,5 m ilgio stačiakampi, vadinamą baudos aikštele. 11 m nuo vartų yra baudinio taškas, nuo kurio spiriami 11 m baudiniai. Vartų plotis yra 7,32 m, aukštis - 2,44 metro.

Kamuolys. Skersmuo 68-70 cm, svoris 410-450 gramų.

Komandos. Aikštėje vienu metu gali būti ne daugiau kaip po 11 kiekvienos komandos žaidėjų (kartu su vartininkais). Per rungtynes žaidėjus galima keisti nuo 3 iki 7 kartų. Be to, bet kuris aikštės žaidėjas gali pasikeisti vietomis su vartininku, jei tik apie tai {spėjamas teisėjas, o keičiamasi tada, kai žaidimas sustabdytas.

Apranga. Žaidėjai vilki futbolo marškinėlius, mūvi trumpikes, blauzdų apsaugas, blauzdines, avi futbolo batelius. Vartininkų apranga yra kitų spalvų negu aikštės žaidėjų.
Teisėjas. Teisėjo žodis visada paskutinis. Teisėjas gali įspėti žodžiu, parodyti geltoną kortelę (tai rimtesnis įspėjimas) arba raudoną kortelę (tada žaidėjas privalo palikti aikštę). Antra geltona kortelė prilygsta raudonai. Teisėjas taip pat skaičiuoja žaidimo laiką ir po kiekvienos pertraukos skelbia žaidimo pradžią.

Teisėjo padėjėjai. Pakeldami vėliavėles, jie praneša, kad kamuolys kirto užribio liniją, ir parodo teisėjui, kuri komanda gauna teisę mušti kampinį, smūgiuoti kamuolį nuo vartų ar įmesti rankomis. Taip pat teisėjo padėjėjai praneša, kada bausti žaidėją už buvimą nuošalėje.

Trukmė. Du kėliniai po 45 minutes. Pertrauka ne ilgesnė kaip 15 minučių.

Rungtynių pradžia. Kamuolį gauna ir žaidimą pradeda ta komanda, kuri atspėja, kaip iškris teisėjo mesta moneta. Kamuolys grąžinamas į aikštės vidurį, kai įmušamas įvartis, ir antrojo kėlinio pradžioje. Rungtynių pradžioje visi abiejų komandų žaidėjai turi stovėti savo aikštės pusėje bent 9,15 m atstumu nuo kamuolio.

Taškų skaičiavimas. Įvartis įskaitomas tada, kai kamuolys visas kerta vartų liniją. Įvartis įskaitomas ir tada, kai besiginančios komandos žaidėjas netyčia įspiria kamuolį į savo vartus. Tai vadinama įvarčiu į savus vartus. Laimi ta komanda, kuri įmuša daugiau įvarčių.

Nuošalė. Nuošalės taisyklė draudžia žaidėjams visą laiką sukinėtis apie varžovų vartus laukiant ilgo perdavimo iš komandos draugų. Žaidėjas skelbiamas esantis nuošalėje, jei gauna kamuolį būdamas arčiau varžovų vartų negu kamuolys ir priešpaskutinis gynėjas. Atkreipk dėmesį, kad taisyklės nedraudžia žaidėjams sėdėti ant varžovų vartų linijos, jei jie nori, bet vos tik kas nors perduos jiems kamuolį, pasigirs baudos švilpukas.
Dirbtinė nuošalė - tai tokia padėtis, kai gynėjai tyčia bėga tolyn nuo savo vartų ir sukuria varžovų puolėjui nuošalės situaciją. Tačiau jei žaidėjas gauna kamuolį, įmestą iš užribio, kai mušamas kampinis arba smūgiuojama nuo vartų, nuošalės taisyklė negalioja.
Pražangos. Jei teisėjas nusprendžia, kad viena komanda prasižengė, varžovai muša baudos smūgį arba laisvąjį smūgį. Spiriama nuo tos vietos, kur buvo prasižengta, taigi jei prasižengta netoli vartų, laisvasis smūgis gali tapti lemtingu rungtynių įvykiu. Pražangos skiriamos už įvairius veiksmus, pavyzdžiui, kamuolio palietimą ranka arba spyrį varžovui. Prasižengęs žaidėjas, atsižvelgiant į tai, už ką baudžiama, gali būti įspėtas ar net išvarytas iš aikštės.
Baudos smūgiai ir laisvieji smūgiai. Baudos smūgis gali būti mušamas tiesiai varžovams į vartus, ypač jei spiriama iš gana arti. Tai labai pavojinga, todėl ši bauda skiriama už rimtesnes pražangas. Spiriamas nejudantis kamuolys. Besiginančios komandos žaidėjams draudžiama stovėti arčiau kaip 9,15 m nuo kamuolio, tad beveik visada gynėjai už 9,15 m sustoja į „sienelę" ir užstoja vaizdą žaidėjui, spiriančiam baudos smūgį.
Laisvuoju smūgiu kamuolys pirmiausia perduodamas kitam žaidėjui.

11 metrų baudiniai. Jie skiriami už tokias pat pražangas, kaip ir baudos smūgiai, kai prasi/engiama varžovų baudos aikštelėje. Ši taisyklė užkerta kelią tyčinėms pražangoms, kai gynėjai tyčia pargriauna puolėją, kad šis neįmuštų įvarčio.
Iki tos akimirkos, kai baudinį mušantis žaidėjas paliečia kamuolį, vartininkas turi stovėti tarp virpstų ant vartų linijos. Kiti žaidėjai tuo metu stovi už baudos aikštelės ribų ne arčiau kaip 9,15 m nuo kamuolio. Štai kodėl prie baudos aikštelės nubrėžtas puslankis.
11 m baudinys - tai vienas smūgis tiesiai į vartus. įvartis įskaitomas, jei kamuolys įskrieja į vartus, nesvarbu, ar prieš tai jis lietė vartus ir (ar) vartininką. Kamuolys, po 11 m baudinio atšokęs nuo vartininko, lieka žaidime ir gali būti vėl spiriamas į vartus. O jei atliekama baudinių serija, taip nėra, kitaip sakant, tada žaidėjas gauna vieną vienintelę progą.

Įmetimas iš užribio. Žaidėjas turi būti atsisukęs į aikštę ir abiem kojom stovėti ant žemės, už užribio linijos arba ant jos. Kamuolį reikia mesti užsimojus abiem rankomis. Išmetantis žaidėjas neturi teisės liesti kamuolio, kol jo nepaliečia koks nors kitas žaidėjas.

Smūgis nuo vartų. Skiriamas tada, kai varžovai nuspiria kamuolį už vartų linijos ne vartų plote, pavyzdžiui, po netaiklaus smūgio į vartus. Kamuolys nuo vartų spiriamas iš bet kurios vartininko aikštelės vietos. Jj galima liesti tik atsidūrusį už baudos aikštelės ribų.

Kampiniai smūgiai. Jie skiriami, kai besiginantis žaidėjas nuspiria kamuolį už savo vartų linijos. Kartais taip padaro vartininkas, gelbėdamas savo komandą nuo įvarčio, arba, pavyzdžiui, gynėjas tyčia išspiria kamuolį už vartų linijos stabdydamas pavojingą varžovų puolimą. Po kampinių smūgių neretai pelnoma įvarčių, todėl šios žaidimo akimirkos visada kelia įtampą.
Kol kamuolys neišspirtas, besiginančios komandos žaidėjai negali artintis prie jo arčiau kaip 9,15 metro. Dažniausiai jie susispiečia ties savo vartais. Gynėjai stengiasi neužleisti laisvos vietelės puolėjams. O šie kaip Įmanydami stengiasi atsikratyti gynėjų, pasiekti kamuolį galva arba koja ir nukreipti j vartus. Vartininkui tai labai pavojingos akimirkos. Matomumas menkas, nes aplink krūva žaidėjų, kamuolys gali atlėkti beveik iš bet kur, o laiko sureaguoti nepaprastai mažai.

TAI ĮDOMU
Vienintelis žaidėjas, turintis teisę liesti kamuolį rankomis, yra vartininkas. Kiti žaidėjai gali liesti kamuolį visomis kūno dalimis, išskyrus dilbius ir plaštakas.
Jei žaidimą būtinai reikia baigti kurios nors komandos pergale (pavyzdžiui, jei tai pasaulio r-empionatas), skiriamas pratęsimas. Dažniausiai tai būna du kėlinukai po 15 minučių. Jei ir per papildomą žaidimo laiką nepaaiškėja, kuri komanda stipresnė, skelbiama baudinių serija. Penki iš anksto parinkti žaidėjai paeiliui muša 11 m baudinius. Jei ir tada rezultatas vis dar lygus, baudiniai mušami iki pirmos klaidos, kol paaiškėja laimėtojas.
Didelis futbolo pranašumas prieš regbį ar kriketą - treniruotėms užtenka turėti kamuolj ir susirasti sieną. Kitiems žaidimams būtinai reikia ir kokio nors bendraminčio.
Kai kurie kamuolio valdymo įgūdžiai išlavinami tik nuolatos treniruojantis. Nesunku perskaityti, kad kamuolį galima nuspirti lanku iš kairės į dešinę, spiriant vidine pėdos dalimi į apatinę dešinę kamuolio pusę, arba pasukti kamuolį į kairę, spiriant išorine pėdos dalimi į apatinę kairę kamuolio pusę. Tačiau kol tai pavyks iš tiesų padaryti, reikės ilgai treniruotis. Tai pasakytina apie bet kurią sporto šaką, tiesą sakant, net apie bet kokių įgūdžių lavinimą. Jei nori ką nors daryti gerai, daryk tai dažnai. Tai senas kaip pasaulis patarimas, toks pat teisingas, kaip ir prieš du šimtus metų. {gimti gabumai išties labai geras dalykas, bet kažin ar jų užteks, jei norėsi įveikti tą, kuris kasdien lavinasi.

---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0151
* © xneox.com