Manoma, kad tas, kuris pirmasis paėmė į rankas futbolo kamuolį ir pradėjo su juo bėgti, buvo Anglijos Regbio miestelio mokyklos mokinys Viljamas Vebas Elisas (VVilliam Web Ellis). Taip 1823 m. atsirado naujas žaidimas - Regbio futbolas. Šio žmogaus ir miestelio garbei jų vardu pavadinti pagrindinis pasaulio regbio čempionato prizas ir Eliso stadionas Johanesburge (Pietų Afrikos Respublika).
Bendroji informacija. Dvi komandos po 15 žaidėjų rungtyniauja du kėlinius po 40 minučių. Žaidžiama žole apaugusioje aikštėje. Taškų galima pelnyti, kai kamuolys įnešamas į varžovų įskaitinį plotą arba įspiriamas į vartus. Žaidimui vadovauja pagrindinis teisėjas, o jam talkina du linijos teisėjai, turintys vėliavėles. Didžiausias atstumas nuo vienų H raidės formos vartų iki kitų (t. y. aikštės ilgis) - 100 m, už jų yra 10-20 m ilgio įskaitinis plotas. Aikštės plotis - iki 70 metrų.
Rungtynių pradžia. Kuri komanda pradės žaidimą, nusprendžia teisėjas burtų keliu, mesdamas monetą. Tie, kuriems iškrinta burtas pradėti, gauna teisę aikštės centre spirti nuo žemės atšokusį kamuolį. Kamuolys metamas ant žemės ir vos atšokęs nuo jos spiriamas. Kamuolį reikia nuspirti ne mažiau kaip 10 metrų. Jei to padaryti nepavyksta, kamuolys atitenka varžovams ir jie taip pat pradeda žaidimą aikštės viduryje, spirdami nuo žemės atšokusį kamuolį. Kai pelnoma taškų, žaidimą aikštės centre pradeda jų nepelniusi komanda.
Žaidėjo sulaikymas ir grūstis. Žaidėjas, turintis kamuolį, gali būti stabdomas - apglėbiamas. Griebti leidžiama tik nuo liemens iki kelių imtinai. Griebti už kaklo labai pavojinga, todėl šis veiksmas draudžiamas. Jei sulaikytas puolėjas pargriūva ant žemės, jis turi tuoj pat paleisti kamuolį. Komandos draugai nori išlaikyti kamuolį, o varžovai - atimti. Kovoti dėl kamuolio leidžiama abiejų komandų žaidėjams, nesantiems nuošalėje, t. y. tik iš užpakalio savo komandos pusėje. Jei kas mėgina prisidėti prie grūsties iš šono, yra baudžiamas. Jei kamuolys nukrinta ant žemės, žaidimas tęsiasi, kol kamuolys išrieda iš grūsties. Kamuolio negalima kelti rankomis, leidžiama tik stumti atgal koja.

Atvirosios grumtynės - tai greitai judanti ir staigiai didėjanti varžovų komandų grūstis. Sulaikomas žaidėjas nepargriūva ir kamuolys lieka jo rankose arba virš žemės. Kaip ir siekiant sulaikyti žaidėją, visi kiti gali prisidėti prie grūsties tik iš užpakalio savo komandos pusėje. Judėdama pirmyn, tokia gyva „siena" gali nugriūti, o tada paprastai skiriamos grumtynės arba bauda.
Grumtynės. Grumtynėmis pradedamas žaidimas po nedidelių pražangų. Pavyzdžiui, kamuolį perduoti rankomis leidžiama tik atgal. Net ir netyčia mestelėjus kamuolį pirmyn, teisėjas stabdo žaidimą ir skiria grumtynes. Komandai, kuri įmeta kamuolį į grumtynes, tai didelis pranašumas. Grumtynės taip pat skiriamos, jei užsitęsia žaidėjo sulaikymas ar atvirosios grumtynės.
Grumtynėse dalyvauja tik po 8 kiekvienos komandos puolėjus. Dažniausiai tai būna tvirčiausi ir galingiausi komandų nariai. Žaidėjai (3 priekinės linijos, 2 antros linijos ir 3 galinės linijos arba 3-4-1) susikabina trimis eilėmis ir pasirengia suremti pečius su varžovais. Bene svarbiausias yra pirmosios linijos vidurinis žaidėjas -jis turi kojomis nustumti kamuolį atgal savo komandos draugams.


Nuošalė. Regbyje yra įvairių nuošalių. Žaidžiant nuošalė fiksuojama tada, kai žaidėjas atsiranda prieš komandos draugą, nešiną kamuoliu. Taip neleidžiama blokuoti varžovų komandos ir jai trukdyti, kitaip negu amerikietiškai"ame futbole, kur tokia taktika yra ypač svarbi žaidimo dalis.
Dar vienas būdas pradėti sustabdytą žaidimą yra užribio rikiuotė. Jos reikia tada, kai kamuolys išrieda iš aikštės. Komanda, kuri nelietė kamuolio, skriejančio už aikštės ribų, gauna teisę įmesti kamuolį tarp dviejų eilių, kurias sudaro ne mažiau kaip po 2 kiekvienos komandos žaidėjus. Kamuolys metamas per vidurį. Užribio rikiuotę dažniausiai laimi metančioji komanda, nes ji gali slaptais ženklais susitarti, kur lėks kamuolys.
Kai žaidėjas prispaudžia kamuolį prie žemės varžovų komandos įskaitiniame plote, įskaitomas prispaudimas. Už tai skiriami penki taškai. Paskui komandai, pelniusiai prispaudimą, leidžiama papildomai spirti į vartus. Pataikius skiriami dar du taškai. Spiriama nuo tos linijos, kur buvo atliktas prispaudimas. Spiriamas kamuolys turi praskrieti virš vartų skersinio tarp H formos vartų „ragų". Lengviausia pataikyti, kai papildomas spyris skiriamas iš vietos, esančios priešais vartus, todėl neretai žaidėjai įskaitiniame plote stengiasi kamuolį prispausti kuo arčiau vartų centro.
Po pražangos dažniausiai skiriamas baudos smūgis. Jei pataikoma į vartus, pelnomi trys taškai. Baudos smūgis spiriamas taip pat, kaip ir papildomas spyris po prispaudimo. Taip pat tris taškus galima pelnyti už smūgį nuo žemės į žaidimo metu atšokusį kamuolį.


---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0156
* © xneox.com