*

Liepa - LaukiuMigla, migla užgulus aplink
Man prie skruostų priglus, prilips
Tiršta, tiršta nors imk ir surink
Bet ji begalinė, ji neišnyks

Priblėsę, prigesę garsai ir vaizdai
Neša, neša lyg skraidantys laivai
Kur nežinia
Kur be aido akla tuštuma
Ji tokia nemiela

Laukiu, aš taip laukiu
Tavo širdies gelmių ugnies
Laukiu, nesitraukiu
Iš paslapties nakties pažadink mane

Lipšni, lipšni akis užklijuos
Glostys klastingai ir užliūliuos
Godi, godi sugėrus mintis
Migla begalinė, ji neišnyks

Neleis pamatyti aušros spindulių
Žvilgsnį nuskandins matricoj ženklų
Neš nežinia
Kur neaidi pilka tuštuma
Ji tokia nemiela

Laukiu, aš taip laukiu
Tavo širdies gelmių ugnies
Laukiu, nesitraukiu
Iš paslapties nakties pažadink mane
(x2)

***
Muzikos ir teksto autorė Liepa Mondeikaitė

---
« Lyrics « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0124
* © xneox.com