*

Sunlit - Iš 7 raidžiųMano mėlynos akys tyliai atsimerkia
Mano mėlynos rankos neš tave
Mano saulė, mėnulis
Mano žemė sudžiuvus
Mano pievų rasa nelanko nakčia

Raudonu rašalu rankos
Sveikins rytmečio langus
Pykčio jau nebeliks
Piešinys staiga atgis

Palies punktyrais palanges
Duos akimirką laimės
Vadinu jį vardu
Iš septynių raidžių

Mano laikas neskęsta
Laikas, priešingai, gesta
Mano mintys nebylios
Su tavim

Būki būki mano žeme drėgna
Mano saule karšta
Išvaduoki mane
Būki būki kapitonas laive
Pirštas ryto lange ir sustojęs laike

Raudonu rašalu rankos
Sveikins rytmečio langus
Pykčio jau nebeliks
Piešinys staiga atgis

Palies punktyrais palanges
Duos akimirką laimės
Vadinu jį vardu
Iš septynių raidžių

---
« Lyrics « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0163
* © xneox.com