*

Violeta Valskytė ir Darius Pranckevičius - Nelytėta viltis (Dainų daina)Juk kartais būna sudetinga, kalbėti žodžiais paprastai
Maža skiltelė tilumos nestinga, ir išsiliejo pieno jūroj įsakmei.
Ir mes sutinkame, o dar dažniau palydim
Geriau nors vieną kartą negu niekada.
Kada pasaulis toks didelis ir neištirtas.
O man taip noris, noris pas tave
Esi mano numilėta, ryto nelydėta, viltis
Esi tu stebuklas man, tu stebuklas man tylioj nakty.
Kai vakaras užges, ateis tyliai galbut netyliai bučiuosiu degančias akis
Kas ...., žinau aš myliu, bet tyliu tu vakas kuriuo mane šią nakti maitini, esi:
Esi mano numilėta, ryto nelydėta, viltis
Esi tu stebuklas man, tu stebuklas man tylioj nakty.
(......) šią naktį noriu uždegti, tas liepsnas, kur taip toli nepatirtis
Šią naktį aš noriu sudegti tavo glėby.
Esi mano numilėta, ryto nelydėta, viltis
Esi tu stebuklas man, tu stebuklas man tylioj nakty. (2 kartus)
Album

Dainų daina

---
« Lyrics « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0157
* © xneox.com