*

Briuselis siūlo Lietuvoje didinti mokesčius


* delfi.lt [aaa]

Europos Komisija siūlo Lietuvai stiprinti biudžeto išlaidų priežiūrą ir peržiūrėti mokesčių sistemą, nurodoma 2014 metų rekomendacijose.

Komisija nurodo, kad Lietuva turi imtis priemonių užtikrinti vidutinio laikotarpio tikslą - 2017 metais pasiekti 0,9 proc. BVP struktūrinį biudžeto perteklių. Pasak komisijos, šiemet dėl didėjančių išlaidų 0,3 proc. BVP nukrypo nuo komisijos pavasario prognozių, o kitąmet reikia atlikti 0,5 proc. BVP korekciją.

„Biudžetą formuoti ir įgyvendinti turime taip, kad pasiektume numatytus vidutinio laikotarpio deficito tikslus, o stiprinama fiskalinė sistema padėtų laikytis Stabilumo ir Augimo pakto nuostatų“, − pranešime teigė finansų ministras Rimantas Šadžius.

Lietuvai taip pat siūloma peržvelgti mokesčių sistemą ir padidinti mažiausiai ekonomikos augimui poveikį darančius mokesčius - nekilnojamojo turto bei aplinkosaugos.

Komisija ir vėl siūlo peržiūrėti šalies pensijų sistemą: ilginti pensijinį amžių, atsižvelgiant į prognozuojamą gyvenimo trukmę, apriboti ankstyvą išėjimą į pensiją, skatinti privatų pensijų kaupimą.

„Visų pirma suderinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių su vidutine tikėtina gyvenimo trukme, apriboti galimybes anksčiau išeiti į pensiją, nustatyti aiškias pensijų indeksavimo taisykles ir skatinti naudoti papildomo kaupimo schemas. Pensijų reformą pagrįsti priemonėmis, kuriomis didinamos vyresnio amžiaus žmonių galimybės įsidarbinti“, - teigiama rekomendacijose.

Lietuva taip pat raginama pasirūpinti struktūriniais bedarbiais, įlieti juos į darbo rinką, baigti valstybės valdomų įmonių reformas bei padidinti pastatų energetinį efektyvumą, taip mažinant energijos išlaidas.

R. Karoblis: EK rekomendacijos nereiškia kažko dramatiško

Lietuvos nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje ambasadoriaus Raimundo Karoblio teigimu, Europos Komisijos rekomendacijomis šalims siekiama užbėgti už akių galimoms ekonominėms krizėms. Indikacijos Lietuvai, pasak ambasadoriaus, tikėtinos, tačiau nereiškia kažko dramatiško.

"Rekomendacijos Lietuvai EK įvardytose srityse buvo tikėtinos, problemos yra gerai žinomos, ir jas būtina nuosekliai spręsti. Ypatingą dėmesį Komisija kreipia į darbo rinkos problemas, kur būtini neatidėliotini veiksmai. Žinoma, daug kas yra detalėse, šias rekomendacijas turi detaliai išnagrinėti ekspertai", - pranešime spaudai cituojamas ambasadorius.

Kita vertus, pasak R. Karoblio, pateikiamos rekomendacijos nereiškia kažko dramatiško.

"Lietuvos ekonominiai rodikliai atitinka Europos Sąjungos sutarčių reikalavimus, Lietuva nedalyvauja makroekonominio subalansavimo ir kitose procedūrose. Nepaisant Komisijos rekomendacijose pateiktų pastabų, į kurias reikės atsižvelgti ir vykdyti reformas, vis dėlto Lietuvos ekonominė sveikata yra gera", - teigė ambasadorius.

Kasmetinės rekomendacijos valstybėms narėms yra Europos Semestro - ES ekonominės politikos koordinavimo kalendoriaus - dalis. Šios rekomendacijos skatina valstybes nares siekti ilgalaikių tikslų dėl užimtumo, švietimo, tyrimų, klimato kaitos ir skurdo mažinimo pagal "Europa 2020" strategiją.

Birželio 2 d. Europos Komisija Lietuvai ir kitoms ES valstybėms narėms pristatė rekomendacijas biudžeto, užimtumo ir struktūrinių reformų srityse artimiausių 12-18 mėnesių laikotarpiui.

Lietuvai pateiktos rekomendacijos susiję, pirmiausia, su poreikiu tęsti reformas darbo rinkos, pensijų ir socialinės apsaugos srityse, taip pat spręsti biudžeto struktūrinio deficito problemą, tęsti valstybės valdomų įmonių reformą bei paspartinti pastatų energetikos efektyvumo priemones ir diversifikuoti energijos tiekimą.


1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0356
* © xneox.com