*

Jungtinių Tautų tyrimas demaskavo Kremliaus propagandos melus apie Ukrainoje persekiojamus rusus


* 15min.lt [kamiccolo]

Jungtinių Tautų (JT) atlikto tyrimo išvados vienareikšmiškai paneigė Rusijos teiginius apie tariamus „plataus masto ir sistemingus“ rusų ir rusakalbių Ukrainos piliečių persekiojimus šioje šalyje bei demaskavo sistemingai vykdomą prieš Ukrainą nukreiptą propagandos ir šmeižto kampaniją.

JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro paskelbtas raportas apie žmogaus teisių padėtį Ukrainoje buvo pristatytas ketvirtadienį Lietuvos iniciatyva vykusiame JT Saugumo Tarybos posėdyje, skirtame žmogaus teisių padėčiai Ukrainoje aptarti. Raporto išvadas palaikė dauguma Saugumo Tarybos narių, išskyrus Rusiją.

Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė, kalbėdama šiame JT Saugumo Tarybos posėdyje, pabrėžė, kad JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro paskelbtas raportas aiškiai paneigia Rusijos argumentaciją, kuria ji pateisina savo neteisėtus veiksmus Ukrainoje.

R.Murmokaitė pažymėjo, kad itin svarbus nešališkas raportavimas apie žmogaus teises Ukrainoje, nes tai padės išvengti manipuliavimo informacija. Ambasadorė išreiškė paramą Žmogaus teisių stebėjimo misijai Ukrainoje ir teigė, kad misija turi tęsti darbą visoje Ukrainos teritorijoje, įskaitant Krymą, siekiant užtikrinti nepriklausomą žmogaus teisių stebėjimą pusiasalyje.

Šis raportas ne tik atskleidžia gilumines Ukrainos visuomenėje kilusio pasipriešinimo nedemokratiškam ankstesniosios vyriausybės režimui priežastis, bet ir parodo Rusijos pastangas destabilizuoti naująją Ukrainos vyriausybę keliant sumaištį šalyje, užgrobiant Ukrainos teritorijas, skatinant bei tiesiogiai remiant separatizmą.

Nuvertus V.Janukovyčių neramumai liovėsi, kol neįsikišo Rusija

JT raporte pažymima, kad buvusio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus Vyriausybės vykdyta politika iššaukė plataus masto visuomeninio nepasitenkinimo bangą bei protesto judėjimus. Tuometinė Ukrainos valdžia visiškai prarado piliečių pasitikėjimą dėl jos vykdytų žmogaus teisių pažeidinėjimų, nevaržomos ir pačiuose aukščiausiuose valdžios sluoksniuose išplitusios korupcijos, netikusio valstybės valdymo bei nuolat blogėjančios socialinės ir ekonominės šalies padėties bei didėjančio skurdo.

JT atliktas tyrimas patvirtino, kad buvęs režimas nepateisinamai naudojo jėgą prieš taikius Maidano mitingo dalyvius, nustatė nužudymo, žmonių dingimo, kankinimo bei žiauraus elgesio atvejus.

Ypač išskiriamas specialiųjų policijos pajėgų „Berkut“ žiaurumas malšinant taikius protestus.
Raporte pastebima, kad pasitraukus buvusiam šalies prezidentui įtampa šalyje nuslūgo.

Atskleidžiamas Krymo okupacijos planas

Raporte taip pat atskleidžiamas Rusijos įvykdytos Ukrainos dalies – Krymo autonomijos – okupacijos ir aneksijos mechanizmas, pabrėžiant Krymą užvaldžiusių jėgų vykdytus okupantams neįtikusių visuomenės veikėjų, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų bei ypač Krymo totorių bendruomenės atstovų persekiojimus. Pateikiami neteisėto sulaikymo, kankinimų, nužudymo atvejai.

Raportas demaskuoja Rusijos vykdomą kryptingą ir sistemingą informacinį karą prieš Ukrainą. JT tyrėjai parodė, kad šioje sąmoningos dezinformacijos kampanijoje kurstoma neapykanta prieš ukrainiečius, skelbiant, jog Ukrainą užgrobė „nuožmūs fašistai“.

Šioje JT ataskaitoje apie žmogaus padėtį Ukrainoje neneigiama, jog šalyje pasitaiko pavienių išpuolių prieš tautinių mažumų atstovus, tačiau pabrėžiama, jog šie atvejai, priešingai nei teigia Rusija, „nėra nei plačiai išplitę nei sistemingi“.

Raporte daroma išvada, kad Ukrainos visuomenė yra pajėgi savo jėgomis įveikti pasitaikančius sunkumus bei „peržengti etninius bei lingvistinius skirtumus“.
Raporte taip pat pateikiamos konkrečios rekomendacijos Ukrainos vyriausybei stiprinant teisės viršenybę, užtikrinant žodžio ir taikaus susirinkimo laisves, ginant visų piliečių politines teises bei skatinant tautinių mažumų atstovų įsitraukimą į šalies politinį gyvenimą, kovojant su korupcija.

Saugumo Tarybos posėdyje dalyvavęs Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas žmogaus teisėms Ivanas Shimonovichius informavo, kad kitas raportas dėl žmogaus teisių padėties Ukrainoje bus paskelbtas gegužės 15 d.

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0322
* © xneox.com