*

Ką žinai apie Vasario 16–ąją (testas)


* balsas.lt [Loganas]

Nepriklausomybės aktą pasirašiusi Lietuvos taryba buvo išrinkta:

a) Vilniaus konferencijoje, įvykusioje 1917 m. rugsėjo 18-rugsėjo 22 d.

b) Visuotiniuose demokratiniuose rinkimuose.

c) Vilniaus Seime, susirinkusiame 1918 m. sausio 9-12 d.

d) Didžiajame Vilniaus Seime, susirinkusiame 1905 m. gruodžio 4 – gruodžio 5 d.

Vasario 16 aktą pasirašė:

a) Tarybos pirmininkas Antanas Smetona;

b) Tarybos pirmininkas Jonas Basanavičius;

c) Visi tarybos nariai.

Kad Lietuva turi užmegzti glaudžius ryšius su Vokietija, buvo nutarta:

a) Iškart priimant vasario 16 aktą, kviečiant karūnuotis Mindaugu II Vilhelmą fon Urachą.

b) Svarstant laikinosios Konstitucijos koncepciją, po savaitės nuo akto priėmimo.

c) Vilniaus konferencijoje.

Kurie iš šių veikėjų nepasirašė Vasario 16 akto:

a) Petras Klimas;

b) Augustinas Voldemaras;

c) Jonas Basanavičius;

d) Stasys Raštikis.

Žemiau esanti citata yra iš:

a) 1918 metų Vasario 16 akto;

b) Didžiojo Vilniaus Seimo (1905 m.) nutarimo.

„Reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tikėjimo.“
Toji autonomiška Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnografinės Lietuvos, kaipo branduolio, ir tų pakraščių, kurie dėl ekonomiškų, kultūrinių, tautinių arba kitų priežasčių traukia prie to branduolio ir kurio gyventojai priklausyti prie to norės."

Lietuvos nepriklausomybę Vokietija 1918 m. kovo 23 d. de jure pripažino pagal:

a) Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 dienos akto nuostatas;

b) Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 akto nuostatas.

Sovietų Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę:

a) Iškart po 1918 m. vasario 16 akto paskelbimo;

b) Tą pačią dieną, kaip ir kaizerinė Vokietija;

c) 1920 metų liepos 12 dienos sutartimi.

Vasario 16 akto originalas saugomas:

a) Kauno karo muziejuje;

b) Valstybės archive;

c) Nerastas.

Lietuvos taryboje narių buvo:

a) 15;

b) 20;

c) 26.

Nepriklausomybės aktą paskelbęs valstybės laikraštis „Lietuvos aidas“ įsteigtas:

a) 1917 m. rugsėjo 6 d.

b) 1918 m. vasario 16 d.

c) 1917 m. spalio 30 d.Teisingi atsakymai:

Nepriklausomybės aktą pasirašiusi Lietuvos taryba buvo išrinkta Vilniaus konferencijoje, įvykusioje 1917 m. rugsėjo 18-rugsėjo 22 d.

Vasario 16 aktą pasirašė visi tarybos nariai.

Kad Lietuva turi užmegsti glaudžius ryšius su Vokietija buvo nutarta Vilniaus konferencijoje.

Kurie iš šių veikėjų nepasirašė Vasario 16 akto? Stasys Raštikis, Augustinas Voldemaras.

Žemiau esanti citata yra iš Didžiojo Vilniaus Seimo (1905 m.) nutarimo.

Lietuvos nepriklausomybę Vokietija 1918 m. kovo 23 d. de jure pripažino pagal Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 dienos akto nuostatas.

Sovietų Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę 1920 metų liepos 12 dienos sutartimi.

Vasario 16 akto originalas saugomas. Nerastas.

Lietuvos taryboje narių buvo 20.

Nepriklausomybės aktą paskelbęs valstybės laikraštis „Lietuvos aidas“ įsteigtas 1917 m. rugsėjo 6 d.

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* Gen. time: 0.0371
* © xneox.com