*

Kauno mafija išpažįsta nuodėmes


* lrytas.lt [Dolitlis]

Kauno nusikaltėlių šulas Henrikas Daktaras šią savaitę Klaipėdos teisme akis į akį susidūrė su tais, kurie prieš daugelį metų jo nurodymu žudė, vogė, plėšikavo, reketavo.

Klaipėdos apygardos teisme baigta Daktarų grupuotei priskiriamos buvusios Šampaninių gaujos narių, taip pat kitų asmenų apklausa.

Teisiamiesiems teko prisiminti XX amžiaus pabaigoje Lietuvą šiurpinusius savo nusikaltimus.

Nukentėjo 29 asmenys

Jau žilstelėję ir pliktelėję Šampaniniai kaltinami vagystėmis, ginkluotais apiplėšimais, automobilių grobimais, pastatų sprogdinimais, padegimais, žmonių terorizavimu ir jų grobimu, turto prievartavimu, sukčiavimu, kitokiais sunkiais nusikaltimais.

Pačiam H.Daktarui inkriminuojami šeši nužudymai.

Trys įvykdyti tuomet, kai jis buvo įkalintas.

Didžiulės apimties byloje nukentėjusiaisiais pripažinti 29 asmenys. Tarp jų – ir buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Valentinas Junokas.

Vengė kalbėti apie vadeivas

Daugelis teisiamųjų prisiminė, kad tais laikais vos ne kasdien atvažiuodavo į Daktarų gaujos būstine tapusią „Villulos” kavinę ir laukdavo nurodymų.

Ten susitikdavo su už save vyresniais gaujos vadeivomis, vadinamaisiais seniais.

Beveik visi Šampaniniai, ikiteisminio tyrimo metu prisipažinę dėl daugelio kaltinimų, tai patvirtino ir teisme.

Bet teisiamųjų liežuviai ėmė pintis pasakojant apie gaujos hierarchiją, ginklus, bendrąją kasą, savo ryšius su grotų narve sėdinčiais šulais – H.Daktaru, Egidijumi Abariumi, Vidmantu Gudzinsku.

Egzekucija sporto salėje

Šampaninis Vaidas Vansevičius prisiminė, kaip 1994 metais „Villulos” sporto salėje buvo susidorota su kauniečiu Arvydu Mačinsku, pravarde Mačialka: „Tuomet reikėjo sumušti vieną vaikiną. Net nežinojau, kas jis toks.

Kai žmogų atvedė į salę, trenkiau jam į veidą, mušė ir kiti.

Jis buvo apsvaigintas, surištas ir nutemptas į automobilį.”

Už žmogžudystę anksčiau jau teistas V.Vansevičius tvirtino tuomet vykdęs Vido Siaurusevičiaus, pravarde Siauras, nurodymus: „Jis lazda daužė A.Mačinską. Po to žmogus buvo išvilktas į kiemą, dviem automobiliais nuvažiavome Jonavos link.

Sustojome prie kažkokio miškelio, vaikinai pasikeisdami iškasė duobę – paslėpėme žmogelį ir pasišalinome.”

V.Vansevičius, kaip ir kiti su A.Mačinsku susidoroję jo bendrininkai, sakė nematęs ir nežinąs, kas galėjo suduoti mirtiną smūgį: „Man tai buvo pirmas nusikaltimas.

Anksčiau tokius tiktai filmuose matydavau.”

Kodėl smogikai buvo praminti Šampaniniais? „Gal todėl, kad mėgo šampaną”, – svarstė V.Vansevičius.

Klausė tų, kurie nurodinėjo

„Iš kur žinai, kas buvo Daktarų gaujos vadas ir kas liepė nužudyti Mačialką? Gal pareigūnai liepė varyti ant manęs”, – V.Vansevičių iš narvo griežtai kamantinėjo H.Daktaras.

„Tavęs klausydavo tie, kurie nurodinėjo ir mums”, – drąsiai atsikirto į valstybės saugomų liudytojų programą įtrauktas V.Vansevičius.

Kaukėti pareigūnai saugo dar vieną tokį liudytoją – V.Vansevičiaus pusbrolį V.Gudzinską, pravarde Guzas.

Sklandžiai kalbantis, nepanašus į banditą, Daktarų grupuotės smegenų centru ir spirito kontrabandos virtuozu vadintas kaunietis prisipažino dalyvavęs gaujos veikloje.

H.Daktaro žmona stebėjosi

Guzas tvirtino pasijutęs tikruoju gaujos nariu tik po to, kai „Vilijos” kavinėje pamatė prie nejudančio Vladimiro Seneckio, pravarde Turistas, su virvėmis priklaupusį H.Daktarą.

V.Gudzinskas gyrėsi su bendrininkais iš spirito kontrabandos per savaitę susižerdavęs iki 100 tūkst. dolerių.

Teisiamieji, kuriuos tokie parodymai skandina, gūžčiojo pečiais – ar Guzas savo noru nutarė išpažinti nuodėmes?

H.Daktaro sutuoktinė Ramutė Daktarienė stebėjosi, kodėl jos giminei priklausantys pastatai šluojami buldozeriais, o iš spirito kontrabandos pralobusio V.Gudzinsko nuosavybė net nebuvo areštuota.

Norėjo kelti baimę kitiems

Dar vienas teisiamas Šampaninis Audrius Gudomskas, pravarde Pinokis, kaip ir jo sėbrai, aiškino daug ko nežinojęs: „Tik suimtas išgirdau, kad A.Mačinskas nužudytas dėl to, kad buvo Kęstučio Martuzevičiaus žmonos Astos meilužis.

Girdėjau, kad dingęs Rimantas Ganusauskas buvo H.Daktaro pusbrolis – mums teko saugoti jo namą Panerių gatvėje.

Tokiems kaip aš jaunikliams tada buvo garbė pažinoti H.Daktarą.

Čia tik teisiškai taip skamba – priklausėme nusikalstamam susivienijimui.

Vogdavome mašinas, magnetolas, nuimdavome ratus. Kai liepdavo, degindavome automobilius ar dar ką nors. Kai kurie iš matymo pažįstami seniai su mumis tik pasisveikindavo.

Tais laikais Kaune daug visokiausių gaujų buvo – reikėjo kam nors priklausyti, kad kiti žinotų, bijotų.”

A.Gudomskas sakė, jog Šampaniniams užduotis skirstė „tiesioginis viršininkas” Virgilijus Silvestravičius, pravarde Virgelis: „Ne visi buvo patenkinti uždarbiu, kartais net neturėjome už ką pavalgyti.”

Greitkelyje pagrobė automobilį

Paaiškėjo, kad Šampaniniai puldinėdavo žmones be atrankos.

Kartą automobiliu „Opel Kadett” Klaipėdos link važiuojantys trys vyriškiai sustabdė jiems patikusį „Mercedes-Benz”. Išlaipintas vairuotojas ir incidentą mačiusi moteris atsidūrė griovyje.

Pagrobtą mašiną paslėpę kaime prie Raudondvario jie sėbrams pranešė: „Darbas atliktas.”

„Žmogus susijaudino, puolė ieškoti pagrobto automobilio – už tam tikrą sumą jis buvo grąžintas. Žinau, kad V.Silvestravičius tada už darbą buvo gavęs 6000 dolerių. Pinigus pasidalydavome”, – pasakojo V.Vansevičius.

Turėjo žudyti ir saviškius

Teisme prisimintas dar vienas nužudytas kaunietis Robertas Borchertas, pravarde Karabasas.

Šampaninių gaujai priklausęs Saulius Vaitukaitis sakė, jog su Karabasu buvo susidorota už tai, kad jis ėmė pliurpti buvusio Daktarų grupuotės vadeivos R.Ganusausko nužudymo aplinkybes, net mėgino konkuruoti su H.Daktaru ir kitais lyderiais.

„Karabasas keikė senius, todėl nurodyta jį sumušti „Villuloje”. Po to jis išvežtas į mišką ir pribaigtas”, – aiškino S.Vaitukaitis, Lietuvos teisėsaugos prašymu sulaikytas JAV, kur gyveno aštuonerius metus.

Henytė šaipėsi iš liudytojų

* Teisiamieji painiojosi kalbėdami, kas ir kokiomis aplinkybėmis jiems skirstė užduotis, ginklus, dalijo pinigus. Aiškino, kad tekdavo pašokti ir lėkti nežinia kur. Įsakymai buvo lakoniški – kaip mūšio lauke.

* „Siauras kuravo mūsų veiklą – siųsdavo kur reikia ir pinigus padalydavo. Seniams mokėdavome dalį – pinigus nunešdavo tas, kuris juos geriau pažinojo, buvo įgijęs pasitikėjimą. Vienvaldis lyderis buvo H.Daktaras. V.Gudzinskas tarp senių tai būdavo, tai nebūdavo”, – savo pusbrolio vaidmenį menkino V.Vansevičius.

* Tokių parodymų sujaudintas H.Daktaras šaipėsi iš liudytojų: „Ar prokurorai liepė taip kalbėti? „Gal jūs, Šampaniniai, buvote įkūrę savo nusikalstamą susivienijimą, o dabar dangstotės Daktaro vardu?”

http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=33680&s=5&f=3
Klaipėdos teisme klausydamas savo buvusių parankinių H.Daktaras ir šaipydavosi iš jų, ir pratrūkdavo piktais žodžiais.

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* Gen. time: 0.0356
* © xneox.com