LNK TV programa 02.23
---
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (71).
07.00 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (31, 32).
07.30 Animacinis serialas „Džiumandži“ (9).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (159, 160) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.40 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (9, 10) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Tamsioji banga“. Nuotykių
00.30 TV serialas „Mentalistas“ (7) (N-7).
01.25 TV serialas „Strėlė“ (23) (N-7).
02.15 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.45 Programos pabaiga.
---
^ lnk Programa « TV Programa « Naudinga « Pagrindinis

* Gen. time: 0.0322
* © xneox.com