LNK TV programa 03.30
---
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (96).
07.05 Animacinis serialas „Džiumandži“ (34).
07.30 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (15).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (10, 11) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
12.40 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (59, 60) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Žmogus be praeities“. Veiksmo. trileris
00.05 TV serialas „Kultas“ (14) (N-14).
01.00 TV serialas „Strėlė“ (20) (N-7).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.15 Alchemija.
02.45 Retrospektyva. Menininkų portretai.
---
^ lnk Programa « TV Programa « Naudinga « Pagrindinis

* Gen. time: 0.036
* © xneox.com