LNK TV programa 01.20
---
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (47).
07.05 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (6).
07.30 Animacinis serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (12).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (113, 114) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.40 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Nakties karalienė“ (6) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Vaidybinis f. „Snaiperis“. Veiksmo trileris
23.25 Vaidybinis f. „Vaiduokliai mokykloje“. Siaubo
01.05 Vaidybinis f. „Pašalinti Karterį“. Veiksmo
---
^ lnk Programa « TV Programa « Naudinga « Pagrindinis

* Gen. time: 0.0374
* © xneox.com