[»] Primityvios gyvybės formos Visatoje

0.0309
¤bboy4Dance: Vynilai (lot. Vynilus Lolitus) - primatai, gyvenantys Lenkijos teritorijoje ar bent tose vietose, kur jų koncentracija viršija 96.3%. Tai yra dėl dviejų priežasčių: nesugebėjimas prisitaikyti pažangesnėje aplinkoje ir iškreiptas požiūris į visą ką. Tai parazituojanti gyvybės forma. Nors gudri kaip lapė, bet gali pasigirti tik entelektu. Vynilai pasinaudoja kitomis primityviomis gyvybės formomis siekiant savo tikslo, kurio konkrečiai ir neturi, nes šių primatų "apetitas" yra kiauras, kaip ir jų viršutinė galvos dalis (o kartais ir kitos dalys, priklauso nuo gamtos ir kitų gyvybės formų išdaigų). Taip pat kaip ir afarai, bando susiporuoti susiporuoti su kitais primatais, visada nori būti dėmesio centre; kaip ir šarliai bando skraidyti bei turi įgimtą katašunio instinktą, kuris pasireiškia begaliniu šnipo kišimu į bet ką ir bandymu juo suknisti viską ir visur. Nors vynilų atskirti nuo pažangių gyvybės formų beveik neįmanoma, tačiau šie primatai atpažįstami iš skardaus skalijimo. Nors skalija ir katašuniai, tačiau aptariamieji sugeba aplodinėti visus kur kas subtiliau, o pats lojimas aukai nesukelia tokio pasišlykštėjimo skaliku, kokį suteikia katašuniai. Šių gyvybės formų reiktų pasisaugoti, nes patekus į vynilų pinkles tėra tik vienintelis būdas išlaikyti sveiką protą - susinaikinti.
[*]11.02.26|21:08|

@Salicilas: Linai (lot. lin chujin) - "vienintelė visoje Visatos mąstanti gyvybės forma, kuri turi kęsti savo egzistavimą tarp kvailų ir visiškai besmegenių žmonių, kurie jam sukelia tik juoką bei pasišlykštėjimą pastarųjų neišmone, mąstymu." (remiantis linų profesoriaus tyrimais.) Šie "aukščiausieji" tarpusavyje pedofiliją laiko didele vertybe, nes šioji formuoja jaunojo lino genialumą, todėl tėvai nuo pat kūdikystės, nepaisant lyties, pradeda gaidinti savo vaikus vien tam, kad suaugę jie būtų pasiruošę atlaikyti tokius pat potyrius užpakalyje ir lengviau tai išgyventų. Tačiau pasitaiko tokių atvejų, kuomet tėvai persistengia taip, kad jaunystėje Lin Chujin suserga šizofrenija ir kiekvieną materealų kūną verčia į tuos daiktus, kuriuos vaikystėje turėjo šiknoje. Kadangi linų analinė sistema visada yra gerokai pažeista, todėl šie aukščiausieji primatai trydalioja dėl kiekvienio menkniekio, dažnai to nepastebėdami bei nesuprasdami kaip tai atrodo paprasam Homo Sapiens. Beje, šie Lin Chujin yra dažnai prisirišę prie savo gimimo vietos. Nepaisant to, kad gimė srutų duobėje, šios visatos "tobulybės" visada lieka ištikimos savam šūdui ir jį iškeičia į medų šiek tiek toleliau. Lin Chujin niekada nesuvokia, kad jie savo egzistavimu bei protinių sugebėjimų demonstravimu sukelia neigiamas emocijas net bejausmiams sekspertams. Kaip ir bet kuri primatų forma, Lin Chujin nemėgsta pažangesnių gyvybės formų už save, todėl dažnai tokią sutikę pradeda save aukštinti, o likus durniaus vietoje jų analinė sistema pradeda šalinti tai, kas yra nenaudinga jų žarnose.
[*]10.08.23|14:04|

@Salicilas: Jopoidai (lot. yopsvoikat paste) savo būtimi pagaliau įrodė, kad Visatoje yra labiau primatiškesnių primatų už ruberoidus. Šiuolaikinis mokslas yra per daug pažengęs, todėl net po kelių šimtų bandymų niekam nepavyko nusuleisti iki Yopsvoikat Paste protinio lygio tam, kad bent kiek suprasti šiuos primatus. Tačiau iš kūno formos, bruožų ir elgsenos galima bent paviršutiniškai apibūdinti net už ruberoidus mažiau išsivysčiusus primatus. Pastebėta, kad išoriškai jie šiek tiek panašūs į Homo Sapiens, turi dvi lytis, tačiau nevengia poruotis su ta pačia lytimi. Moteriška lytis dažniausiai būna šū*# spalvos, dažytų gaurų ir yra S formos kūno. Vyriška lytis nuo moteriškos skiriasi tik stačiais gaurais ir klaustuko formos kūnu. Protiškai ištirti jų neįmanoma, tačiau kaip minėta, pagal elgesį galima spręsti apie protines savybes: pagal kalbą, mąstymą, logiką nepasebėta, kad Yopsvoikat paste turėtų bent molekulę smegenų. Manoma, kad šie primatai galvoja su šikna, kurie ją naudoja viskam: mąstymui, maisto gamybai, malonumui. Išskirthniai bruožai, padedantys atpažinti šį primatų primatą: daug loja, vartoja savos kūrybos kalbą, kurios pagrindas yra lietuvių kalba, nesugeba rišliai dėstyti minčių, susibendrauja tik tarpusavyje, todėl kaltina pažangesnes gyvybės formas jų nesupratimu, kaip ir šarliai bando skraidyti šiknaplaukiais, kaip ir jupiroidai vaidina aukas, tačiau bando valdyti padėtį, kuri valdoma šikna lieka primatų nenaudai. Pastebėjus šiuos primatus pakanka geros kojos tam, kad būtų sustabdytas šių parazinhų primatų egzistavimas.
[*]10.07.27|19:57|

@Salicilas: Kalpokai (lot. ablamutus zimba) - moteriškos lyties (būna ir išimčių) kirminai, kurie patekę į žmogaus šiam sukelia amžinąjį proto užtemimą, kuris pasireiškia katašunio, jupirasto, ypatingai sklepo bei seilinuko savybėmis: begalinis nepilnavertiškumo jausmas yra paveldėtas iš jupirastų, aukštesnių gyvybės formų niekinimas, būdingas katašuniams, bei ypatingas tuščias ir vedantis iš proto lojimas, kuriuo primatas siekia įrodyti kitiems, kad viską puikiai išmano, supranta bei turi turėti įtakos kitiems. Kadangi Ablamutus zimba negali funkcionuoti be žmogaus, todėl paveiktas šių kirminų žmogus tampa nemėgiamas visų mąstančių būtybių bei devoliucionuoja į vienaląsčius, kol galiausiai sprogsta. Sutikus paveiktą žmogų būtina į jį nekreipti dėmesio, nes galima sulaukti bėdos, o atkreipus - stengtis įsiutinti smegenų kirminą, nes šis miršta nuo per didelio spaudimo iš pažengusių gyvybės formų.
[*]10.07.19|17:56|

@Salicilas: Afarai (lot. affarus maumus) - per daug primityvūs organizmai net primatams. Norėdami pateisinti savo žemą padėtį organizmų išsivystimo skalėje, šie primatai visada stengiasi būti dėmesio centre bet kokia kaina, todėl visi afarus stipriai muša. Platesnis apibūdinimas: elgesys, būdingas vištų jaunikliams (bando skristi be sparnų), aplinkos, kaip savo karalystės suvokimas, nemokėjimas bendrauti net su ruberoidais. Šie primatai, kaip ir gaidžiai, tėra tik homoseksualai, todėl apsisaugoti nuo jų galima apsaugant visas ertmes ir nieku gyvu nepasilenkiant, kai šie primatai yra šalia. Afarai yra parazituojanti rūšis, todėl patartina pamačius šiuos primatus juos nedelsiant sunaikinti.
[*]10.06.14|10:35|

@Salicilas: Gaidžiai (lot. batmenus) - vienalyčiai primatai, neturintys jokių mąstymo organų, išskyrus rujos liaukas, kuriomis ir galvoja. Batmenų pagrindinis gyvenimo tikslas - susiporuoti su kuo daugiau dalykų (jiems rūšis reikšmės neturi, nes visur mato tik potencialą auką). Gaidžiai, kaip ir jupirastai ar katašuniai, lieka visada nesuprasti, tačiau tai nestabdo jų noro poruotis. Apsisaugoti nuo šių primatų galima uždengus visas kūno ertmes plieniniais ir spygliuotais apdangalais, taip sumažinus norą jiems darbuotis.
[*]10.06.13|13:10|

@Salicilas: Sklepai (lot. tupizna kaimusus) - reti egzemplioriai, tačiau pastaruoju metu jų sparčiai daugėja. Šie primatai pasižymi labai ribotu mąstymu, kuris dažniausiai apsiriboja tik viena, geriausiu atveju keletu sričių. Kaip ir katašuniai, jie yra pasaulio bambos, nes nesugeba pakeisti savo nuomonės, tiki tik savo tiesa, todėl loja daug, garsiai, nesikandžioja, nes nuo prigimties yra čiulpikai, galintys užčiulpti negyvai. Norint apsisaugoti nuo sklepų pakanka turėti aštrų žodį bei tvirtą kumštį, nes tik tokiais būdais šie primatai sugeba kažką keisti. Taikūs būdai susitarti su sklepais neatrasti, todėl šie primatai dažniausiai skundžiasi smegenų sutrenkimu.
[*]10.06.13|13:09|

@Salicilas: Šarliai (lot. sharlius gayos) - primatai, knisantys viską, ką tik gali suknisti. Dažnai bando skraidyti, bet turėdami tik keletą plaukų ant pečių paskrenda tik tiek, kiek pašoka. Išskirtiniais atvejais skrenda gana toli, tačiau tam reikia bent 20m aukščio pastato. Kaip ir jupirastai, šie primatai skleidžia iki šiol dar neištirtas bangas, kuriomis tiesiog prašosi būti pagaidinti. Matyt, šios bangos skleidžiamos per rują, kuri tęsiasi visą šarlio gyvenimą. Protiškai šio primato ištirti kol kas niekam nepavyko, nes galvos srityje smegenų dar nerasta, o ieškoti jų žemiau mokslininkai dėl logiškų priežasčių nebandė. Kas žino, galbūt ten, žemiau pečių ir nugarinėj daly ir slepiasi kuklūs, tačiau vistiek smegenys šarlio primato.
[*]10.06.06|12:13|

@Salicilas: Keptaduoniai (lot. bambukus kapas) - išnykę primatai, kadaise klestėję Visatoje. Mokslas jų gyvavimo laikotarpiu dar nebuvo pakankamai pažengęs, kad ištirtų šiuos Bambukus Kapas, tačiau pastebėta, kad šie primatai sugeba savo proto beviltiškumu nugalėti net karingąsias Murzas. Jų beveltiškas kenkė ne tik išsivysčiusioms gyvybės formoms, tačiau ir žalojo kitus primatus. Tiesa, pastarieji primatai nejautė tokios stiprios žalos, kokią jautė, tarkime, žmonės, nes kepaduonius, katašunius, ruberoidus ir jupirastus vienija tie patys protėviai, todėl tarpusavyje jie yra labai panašūs.
[*]10.06.06|12:12|

@Salicilas: Sekspertai (lot. technosexus) - 99% ruberoido ir 1% moderio. Įprastai gimsta jau mokėdami bent keletą kalbų ir turėdėmi gana turtingų technologinių žinių. Hyperaktyvūs sekspertai yra nuo pat pirmos gimimo dienos iki pat savo trumpo gyvenimo galo - apytiksliai savaitę. Technosexus bendrauja Homo Sapiens negirdėtais terminais, žodžiais, o pačių sekspertų kalbos gramatika ženkliai skiriasi nuo analogiškos žmonių kalbos. Sekspertai dažniausiai matomi tik virtualioje erdvėje, visatoje kaip apčiuopamas primatas nesurastas. Manoma, kad Technosexus yra tik genialus kažkieno skriptas internete, arba jų slapstymosi savybės yra tiesiog tobulos.
[*]10.06.01|22:10|

---
^ Temos « Forumas « Pagrindinis
---

* * Gen. time: 0.0338
* © xneox.com