Jaunikaitis
---
Jaunikaitį matyti sėdintį ir galvojantį - blogus sumanymus; jaunikaičiu pačiam būti reiškia garbingą gyvenimą; matyti jaunikaitį po gražų sodą vaikščiojant su panele - vyrams nusiminimą, o moterims laimingą meilę; jaunikaitį susižiedavusį matyti - didelį džiaugsmą; daug jaunikaičių matyti dainuojant - didelį džiaugsmą turėsi šokiuose.
---
[^] J
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.014
* © xneox.com