Kaštanai (vaisiai)
---
Regėti juos - džiaugsmas; valgyti - laimė.
---
[^] K
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0136
* © xneox.com