Kūjis
---
Regėti jį - pavojus; kalti juo - naminių santykių atmaina.
---
[^] K
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0096
* © xneox.com