Kūnas
---
Regėti savąjį - laiminga santuoka; sužeistas - pavojaus išvengimą; mazgoti jį - turi atlyginti už nuoskaudą.
---
[^] K
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0162
* © xneox.com