Kūnas
---
Regėti namie - tuoj bus vestuvės; dėti į karstą - turtinga santuoka.
---
[^] K
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.01
* © xneox.com