Kūtė (tvartas)
---
Matyti arba joje būti - gerą ir laimingą gyvenimą; kūtėje gyvulius šerti - gerą gyvulių pasisekimą; pačiam kūtėje gyventi - didelį skurdą ir vargą; kūtė tuščia - greit turėsi nuostolių.
---
[^] K
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.015
* © xneox.com