Lašiniai
---
Valgyti juos - pasitenkinimas; regėti - eini pavojingu keliu; pjauti - gedulas.
---
[^] L
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.015
* © xneox.com