Maišas
---
Grūdų - daug turi pavyduolių; vaisių - nuostoliai; kiauras - didelį nuostolį; dykas - tavo sumanymas nepavyks; nešti sunkų maišą - turėti sunkaus darbo; daug pilnų maišų - tauravimas.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0144
* © xneox.com